Pas på med græsmidler i marker med isåning af vårsæd
Hvis et middel kun er godkendt i vintersæden, skal man være særlig opmærksom, når der er isået vårsæd.

Af Brian Kure Hansen, planteavlskonsulent, Velas

Det ekstrem våde vejr har flere steder været meget hårdt ved afgrøderne. Det betyder, at nogle vintersædsmarker helt skal sås om, og i andre skal der foretages en isåning.

Er man i tvivl, om en mark bør sås om, kan man vælge at give den en chance ved at sætte den i gang med 80-90 kg N pr. ha, så snart der kan køres i marken. Brug ikke mere gødning end det der eventuelt skal anvendes til en alternativ vårafgrøde.

Hvede og specielt rug kan være meget tynde i det tidlige forår og alligevel give et tilfredsstillende udbytte. I begyndelsen af april tager man så den endelige vurdering, om den tidligt gødede mark vil gro.

Isåning eller omsåning?

Omsåning af små pletter er sjældent rentabelt. Tidsforbruget er forholdsvis stort set i forhold til, hvor mange hektar man får sået. Ofte er hovedafgrøden og den isåede afgrøde ikke moden på samme tid.

Dette gælder især for vinterbyg, og derfor bør man her være meget konsekvent, så man får rationelle stykker at arbejde med.

Hvis vintersæden opfodres på egen bedrift eller sælges til en nabo som foder, vil isåning være oplagt, hvis plantebestanden er for tynd.

Isåning vil være bedst med en skiveskærmaskine, hvis der er gode planter, som skal bevares. Pas på med gødningsmængden. Vårbyg kan knække meget ned inden høst, hvis den gødes som vinterhvede!

Hvad med ukrudtsbekæmpelsen?

Hvis et middel kun er godkendt i vintersæden, skal man være særlig opmærksom, når der er isået vårsæd.

Dels fordi man ifølge lovgivningen kun må anvende godkendte midler, og dels fordi der i nogle tilfælde vil ske skade på vårafgrøden.

Midler til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt vil sjældent skade vårsæd, mens midler til græsukrudt i vintersæd derimod kan gøre stor skade.

Man skal især være opmærksom på, at der kan være jordvirkning af Atlantis og Cossack OD. Vælger man at anvende Broadway, må det ikke benyttes, hvor vårbyggen eller havren er fremspiret, da det giver stor skade.


Tabel 1. Brug af græsmidler i marker med isåning af vårsæd

Middel

Isået vårafgrøde

Vårbyg

Havre

Vårhvede

 

Før fremspiring

Efter fremspiring

Før fremspiring

Efter fremspiring

Før fremspiring

Efter fremspiring

Atlantis OD

Vækst-hæmning

Gulfarvning og udbyttetab

Må ikke benyttes

Må ikke benyttes

Ok

Ok

Broadway

Ok

Må ikke benyttes

Ok

Må ikke benyttes

Ok

Ok

Cossack OD

Vækst-hæmning

Gulfarvning og udbyttetab

Må ikke benyttes

Må ikke benyttes

Ok

Ok

Hussar Plus OD

Ok

Ok

Må ikke benyttes

Må ikke benyttes

Ok

Ok

Serrate

Ok

Må ikke benyttes

Ok

Må ikke benyttes

Ok

Ok

Topik

Ok

Må ikke benyttes

Ok

Må ikke benyttes

Ok

Ok

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.