Planteavler: Vinden fik flyttet nogle kubikmeter jord i går
Blog fra planteavlsbedriften: Viggo Nissen Conradsen fik sand i hår og øjne, men mener ikke, at afgrøderne tog stor skade af gårsdagens sandflugt.

Af Viggo Nissen Conradsen - fortalt til Frederik Thalbitzer

Vi havde heldigvis ikke nået at tromle markerne. Derfor har vores marker ikke taget stor skade af sandflugten i går. Vi fik ellers flyttet nogle kubikmeter jord. Der er ingen af vores afgrøder, der er lige ved at komme igennem jordoverfladen, jeg tror de er mest følsomme for at blive slebet af sandet.

Men det ser voldsomt ud med sanddriver langs vejene og der var virkelig gang i den. Jeg holdt i min Peugeot 3 for at samle en medarbejder op. Den stod i frigear og vinden var så kraftig at den begyndte at rulle. Den nåede helt op på 30 km i timen på grund af blæsten.

Det var bare massivt, og sandet stod som en tåge over solen. Man fik sand i øjnene og håret konstant, og når der kom en sandsky på tværs af vejen, kunne man intet se.

Det er ikke hvert år, vi oplever sådan en sandstorm på det niveau, jeg kan ikke huske det siden jeg var i konfirmationsalderen.

Jorden er knastør

Det er selvfølgelig medvirkende til sandfygningen, at det er så tørt. Det betyder også vi er under pres arbejdsmæssigt for at komme i gang med at vande vinterbyg, hvede og frøgræs og snart også rug.

Vi kan vande de arealer der er behov for nu. Vi er også i gang med at lægge de sidste kartofler og så de sidste majs – færdige med forårsarbejd om 10 dage

Vi er udfordret på, at den gødning, vi får lagt ud, ikke bliver opløst, og desværre har de taget det vand, der var udsigt til over weekenden, af vejrudsigten igen.

Markplan tager højde for vandboringers placering

Det er en vigtig del af vores markplan, at markerne er fordelt omkring vandboringerne, så vi kan nå at vande alt. Der skal være en god fordeling af vintersæd, vårsæd og kartofler omkring en boring, så når vi er færdige med vintersæden, kan vi fortsætte med vårsæden. Hvis al vinterbyg lå ved en boring og alle kartofler ved en anden, ville vi ikke kunne følge med med vandingen, når det er tørt. Vi kan ikke have mere end 15-25 hektar kartofler ved en boring. Sidste år blev vi virkelig testet, men det lykkedes os at nå normalt niveau.

Nemt forårsarbejde

Til gengæld har forårsarbejdet jo været rigtig nemt. Vi er ikke blevet stoppet af vejret, og vi har kunnet lave perfekte såbede. På den måde har afgrøderne fået et rigtig godt udgangspunkt.

Vi er i gang med at lægge de sidste kartofler og få sået den sidste majs, men vi regner med at være færdige med forårsarbejdet om 10 dage.

Faktaboks

Viggo Nissen Conradsen

  • Ejer planteavlsbedriften Nødbjerggård ved Agerbæk, Vestjylland. Blogger til Mark Plus
  • Tre ansatte
  • 800 hektar, heraf er ca. 100 hektar ejet, JB 1 og 3
  • Markplan 2019: Stivelseskartofler, læggekartofler, majs til foder og biogas, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, slætgræs, ital. rajgræs og vårbyg
  • Vandingsmulighed for cirka trefjerde dele af arealet
  • I højsædet er præcision med hensyn til gødskning og sprøjtning, lave omkostninger, brugte maskiner, rene marker og sikkerhed i dyrkningen

 

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.