Rådgiver: Overløb af spildevand er koncentreret gift

Urenset spildevand kan slå smådyr ihjel i vandløb, siger seniorrådgiver.

Når det regner kraftigt løber kloakkerne over, og spildevand løber urenset ud i de danske vandløb. Op mod 5.000 i Danmark finder man såkaldte overløbsbygværker, hvor byspildevand lejlighedsvist løber over. For nyligt kunne en byrådspolitiker i Haderslev med sin mobiltelefon dokumentere, hvordan urenset byspildevand løb ud i Haderslev Dam.

Fra politisk side har der dog ikke været stor bevågenhed fra den tidligere regering, idet kvælstof fra overløbsbygværker kun bidrager med 1-2 procent af kvælstofudledningen. Landbruget bidrager med langt mere.

Kraftig dosis har giftvirkning

Men sådan kan man ikke nødvendigvis se på det, fordi livet i vandløbene bedre tåler en lavere dosis over lang tid, som kvælstoffet fra landbruget, end en koncentreret dosis på en gang som fra et overløbsbygværk. Det svarer lidt til, hvis man undlader at putte salt i maden i en måned og gemmer det hele til den sidste dag i måneden. Så bliver man forgiftet.

Ødelægger virkning af andre tiltag

Jan Hjeds, seniorrådgiver i vandløbsforvaltning, mener, at overløb fra overløbsbygværker er meget skadeligt for miljøet.

»En koncentreret dosis af miljøgift i form af blandt andet menneskeafføring en gang om måneden har langt større skadelig effekt på miljøet, end hvis udledningen var jævnt fordelt over tid,« har han tidligere udtalt til LandbrugsAvisen.

Det kan resultere i, at landbruget bliver pålagt at gøre en masse for smådyr i vandløbenes skyld, men hver gang kloakkerne får lov at løbe over med jævne mellemrum, slår man forekomsten af smådyr ned igen.

Tidligere minister om overløb

Tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl fortalte i december i et folketingssvar, at »det er forbundet med meget store omkostninger at reducere spildevandsoverløb, og at det ikke er økonomisk realistisk helt at undgå overløbene.« Hun kom dog ikke ind på de specifikke omkostninger ved at reducere kvælstofudledningen, hverken for overløb eller landbruget.

I de nuværende vandplanerne er der en indsats over for ca. 250 overløbsbygværker af hensyn til påvirkningen af den økologiske tilstand i vandløb. I den tidligere regerings oplæg til de kommende vandområdeplaner skulle indsatsen øges til yderligere ca. 350 overløbsbygværker.

»Når indsatsen overfor overløbsbygværker er afsluttet i 2021, vil problemet med overløb i store træk være løst i vores vigtigste vandløb,« skrev Kirsten Brosbøl i december.

Renseanlæg udleder som i 90'erne

Samtidig viser tallene fra DCE under Aarhus Universitet, at overløb og andre punktkilder har en stadig større andel i den samlede udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Det skyldes, at landbrugets udledning reduceres - mens overløbene anslået bliver ved med at udlede samme mængder kvælstof som de sidste 20 år.

Renseanlægs udledning af kvælstof blev reduceret kraftigt i starten af 1990'erne, men udviklingen har stort set stået stille siden 1997.

Kjer Hansen på ferie

Det har ikke været muligt at få en kommentar om overløbsbygværker fra den nuværende fødevare- og miljøminister, Eva Kjer Hansen (V), da hun holder ferie. LandbrugsAvisen følger op på sagen.

 

Emneord video

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.