Rådgivningsvirksomhed: Få taget jordprøver nu – det betaler sig
Nu hvor markerne er ved at være helt ryddet for afgrøder, er vi i den gode årstid til at få udtaget jordprøver, siger planterådgiver Erik Kjeldsen, Sagro.

Det er en rigtig god idé at udtage jordprøver hver 5 – 6 år, da det altid er bedre og billigere at opretholde en god balance i jorden, fremfor at lave dyre genopretninger, når udbyttet slår fejl på grund af eksempelvis sure pletter.

Udtagning af jordprøver med jævne intervaller gavner bundlinjen i markdriften, skriver rådgivningsvirksomheden Sagro i en pressemeddelelse.

Jordprøver skal udtages, når der ikke er spredt kalk fornylig. Har der lige før udtagningen været kørt handelsgødning eller husdyrgødning på arealerne forstyrrer det også analysebilledet.

Korrekt kalkning giver større roddybde

Vi har netop oplevet en ekstremt tør sommer, hvor der har manglet vand på alle jordtyper. Korrekt kalkning afhjælper lavt pH, og gavner dermed rodudviklingen. Når roddybden er lille, er der både større risiko for vandmangel og mangel på vigtige næringsstoffer, siger Erik Kjeldsen.

Almindelige jordprøver udtages med en analyse for hver 3 – 5 ha. Her er det vigtigt at kende jorden, da fortidens dyrkningshistorie også har indflydelse på, hvordan jordprøverne udtages mest retvisende. Ud fra analyserne beregnes den nødvendige kalkmængde pr. ha.

GPS jordprøver udtages i et systematisk grid med en afstand på 75 til 100 meter. Den tætte udtagning af prøver er god til at fange markens variationer.

Forskere borer hul i 450 marker og sender 10.000 spørgeskemaer Torsdag 13. september 2018 · 00:00

SAGRO jordprøvetagning gps

Ud fra analyserne computerberegnes der varierede tildelingskort og tildelingsfiler, som tager hensyn til variationerne på den enkelte mark. Erfaringerne viser, at der ofte kan spares en del kalk, når der kalkes efter GPS analyser. En anden fordel er, at der hverken over- eller underkalkes på marken.

Kvægbedrifter som drives efter kvægundtagelsen, hvor man udnytter retten til at anvende 230 kg N/ha, skal kunne fremvise jordprøver, der er udtaget i en af de foregående 4 planperioder. Der skal min. være udtaget en prøve for hver 5 ha. harmoniareal på bedriften.

Fosforloftet giver nye udfordringer

Hvis fosfortallene er under 3,0 giver det mening at tilføre mere fosfor på bedriften.

Retten til at tilføre mere fosfor skal dokumenteres med jordprøver, der ikke er ældre end 5 år med min. 1 prøve pr. 5 ha.
SAGRO har fem mand, der typisk tager omkring 30.000 markprøver om året.

En fordel for landmændene er, at SAGRO overfører data fra alle typer jordprøver til markstyringsprogrammet MarkOnline, så analysedata fremadrettet indgår i beregningen af gødningsplanen.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.