Så langt skal dine efterafgrøder være
Skadedyr kan gøre indhug i efterafgrøderne, så de falder i kontrollen. I MFO-afgrøder må skadedyr ikke sprøjtes.

For at efterafgrøder kan godkendes i en kontrol skal de dække en vis del af marken. Det gælder både MFO-, pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder.

 

Kontrolperiode

Mindste dækningsgrad

11/9-14/9

15 pct.

15/9-20/9

20 pct.

21/9-25/9

25 pct.

26/9-1/10

30 pct.

2/10-6/10

35 pct.

7/10-30/12

40 pct.

Helt aktuelt er der ifølge LandbrugsInfo fundet udbredte angreb af kålbladhvepselarver i olieræddike, og det kan give udfordringer, hvis det er MFO’er.

Det er nemlig forbudt at sprøjte MFO-efterafgrøder med pesticider. Kun i helt særlige tilfælde anerkender Landbrugsstyrelsen force majeure, hvis eftergrøderne ikke dækker godt nok.

Driftsleder: Vi har god effekt af efterafgrøder - især vigtig for én afgrøde Mark Fredag 9. august 2019 · 11:14

Andre efterafgrøder

I pligtige-, husdyr-, og målrettede efterafgrøder må man gerne sprøjte, men kun Karate 2,5 WG har en mindre anvendelse mod skulpesnudebiller om efteråret i olieræddike til efterafgrøde. Seges vil dog søge om en udvidelse af denne mindre anvendelse til også at omfatte kålbladhvepse, hvis der bliver behov for det

I disse afgrøder er der ikke mulighed for force majeure. Hvis efterafgrøderne ikke dækker godt nok, bør man afmelde dem senest 10. september, og i stedet kan efterafgrødekravet opfyldes med opsparede efterafgrøder eller nedsat N-kvote.

I reglerne for målrettede efterafgrøder gives der mulighed for force majeure, men SEGES har ikke hørt om der er givet force majeure i forhold til angreb af skadedyr, skriver Landbrugsinfo.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.