Sørg for at justere gødningsplanen - gyllen mere koncentreret i år
Årets gyllesæson står i skærende kontrast til sidste år. Husk at korrigere gødningsplanen.

En tør sommer og fantastiske forhold til at udbringe gylle i efteråret har givet luft i gyllebeholderne.

Behovet for at udbringe gylle tidligt har derfor været betydeligt mindre end sidste år, ligesom der heller ikke har været behov for at flytte så meget gylle.

»Mindre vand i gyllen betyder, at gyllen er mere koncentreret. Det skal man huske at tage højde for, inden gyllen fordeles på markerne«, siger Leif Kildeby, planteavlskonsulent hos Vkst.

Han forventer tilmed, at årets kvælstofprognose er negativ, da der formentlig ikke er udvasket så meget kvælstof som normalt.

Derfor er det i år særligt vigtigt, at gødningsplanen tilrettes, inden gødningen udbringes.

Mindre mængder vand

Ifølge DMI falder der årligt 750-800 mm nedbør som et gennemsnit for hele Danmark.

På trods af den tørre sommer endte årsgennemsnittet for 2018 ifølge DMI på 593 mm nedbør.

Med 150 mm mindre nedbør skal der udbringes færre ton gylle. Præcist, hvor meget det drejer sig om, er det dog svært at sige.

»150 mm svarer til 15 cm i gylletankene. Nedbørsmængderne varierer dog meget. Derudover har det naturligvis betydning, om gyllebeholderen er overdækket, og hvor store mængder vand der ledes fra befæstede arealer over i gyllebeholderen«, siger Leif Kildeby.

Han vurderer, at de gode forhold til udbringning af gylle på græs og raps i efteråret er den væsentligste forklaring på, at gyllebeholderne generelt ikke er så fulde som sidste forår.

Ingen hastværk

Afgrøderne begynder først at gro, når der er stabile døgntemperaturer over fem grader. Derfor anbefales det generelt at vente med at udbringe gylle.

»Vi har tydeligt kunnet mærke, at der ikke har været et så stort behov for at flytte gylle, og at der kun er få, der har bedt os bringe gylle ud i år sammenlignet med sidste år«, siger Kim Kold, Medejer af Bejstrup maskinstation ved Fjerritslev.

Samme tendens går igen på Djursland, hvor Jens Hansen, Kni Maskinstation, også kun har kørt få ton gylle ud.

»Vi får ikke så travlt som sidste år, både fordi der blev kørt mere gylle ud i efteråret, og fordi der blev sået mere vintersæd i efteråret«, siger Jens Hansen.

Det øgede areal med vintersæd giver en højere kapacitet, da gyllen kan udbringes med slanger i stedet for at skulle nedfældes til vårsæd.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.