Start på ny vækstsæson: Læg en plan A og B - det skal den indeholde

For at undgå hovsa-situationer er det nu, der skal udarbejdes en plan for starten på den kommende vækstsæson med indbyggede forslag til alternativer for etableringen, anbefaler konsulent. 

Det er helt afgørende, at etableringen af både afgrøder og efterafgrøder lykkes godt. Det er fundamentet, som hele den ny sæson skal bygges på. 

Det overrasker forhåbentlig ikke nogen, men det er vigtigt, at man som planteavler har en både en god plan og nogle nødplaner, når vejret ikke arter sig, og tiden er så enormt presset, som august efterhånden er blevet.

Det påpeger planteavlskonsulent Henrik Fredsgaard Larsen fra Agrovi.

"Høsten har altid været travl, men skal rapsetablering inklusive gødning, efterafgrødeetablering og den tidlige såning af vintersæd lykkes, kræver det både en god plan og nogle plan B-løsninger," siger han.  

Planens indhold

For at undgå hovsa-situationer er det derfor nu, at der skal udarbejdes en plan for starten på den kommende vækstsæson med indbyggede forslag til alternativer for etableringen.

Netop i disse dage, før frøhøsten starter, er der luft til at få udarbejdet en markplan og se på hvilke værktøjer der er til rådighed til etablering i våde og tørre scenarier.

Planen for opstarten på den nye vækstsæson skal som minimum indeholde følgende:

  • Lav en plan for sædskiftet i ny sæson, og en alternativ plan hvis nogle af afgrøderne mod forventning ikke kan etableres i efteråret.
  • Hav en plan for hvordan jordbearbejdningen skal udføres? Hvad er alternativet, hvis jorden er meget tør - eller meget våd? 
  • Sørg for at der er bestilt rigeligt såsæd hjem, så udsædsmængden kan sættes op som kompensation for et dårligt såbed
  • Hvornår skal vinterrapsen etableres, og hvilke såmetoder er til rådighed som plan A og hvad er alternativet?
  • Hvor skal efterafgrøderne placeres? Hvilke metoder skal anvendes til etablering? Har du mulighed for at nogle af efterafgrøderne etableres inden høst, så alt kan være etableret senest 15. august, som er det ideelle? 
  • Sørg for at frø til efterafgrøder og eventuelt sneglegift er bestilt hjem i god tid, så du kan udnytte huller i høsten til at etablere efterafgrøder og tag højde for udsædsmængde i forhold til såmetode. Udsåning før høst kræver højere udsædsmængde.  

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.