Tag klip fra rapsen i efteråret og optimer gødningstildelingen
Erfaringen viser, at det giver mening både for udbytte og økonomi at foretage biomassemålinger af vinterrapsen.

Af Anders Østergaard Sigersted, planteavlskonsulent, Velas, afd. Vissenbjerg Fyn

Ved at måle hvor meget kvælstof, rapsplanten har optaget i efteråret, kan vi bestemme, hvor stort gødningsbehovet er i foråret. Det er især vigtigt i dette efterår, hvor de tidligt såede planter har optaget rigtig meget kvælstof.

Erfaringerne viser at det kan give god mening både økonomisk og udbyttemæssigt, at foretage de såkaldte biomassemålinger i vinterraps.

Udtag biomasseklip i efteråret

Der findes flere udenlandske metoder til at beregne gødningsoptaget i vinterraps på og én af dem, har i praksis vist sig at være attraktiv. 

Metoden kræver at man udtager nogle biomasseklip i efteråret omkring vækstens afslutning.

De udtagne prøver bruges til at beregne det gennemsnitlige kvælstofoptag i vinterrapsen om efteråret, så det kan danne grundlag for en mulig justering af kvælstofbehovet om foråret.

I praksis foregår det ved, at man finder tre-fire steder i marken, som repræsenterer gennemsnittet og klipper en kvadratmeter raps af, helt nede ved jordoverfladen. Materialet samles i en pose, og vejes.

Beregning af N-optag

Et eksempel: Måler vægten i alt 2,00 kilo biomasse på en kvadratmeter, skal dette tal ganges med 45, idet modellen regner med, at for hver kilo biomasse, vil rapsen have optaget 45 kg N. I dette tilfælde, vil vinterrapsen have optaget 90 Kg N i efteråret.

Når de tre-fire målinger er indsamlet, finder man gennemsnittet af dem.

I dette eksempel regner vi med at gennemsnittet svarer til 90 kg N optaget kvælstof i efteråret.
Anvendes de 90 kg N som grundlag for restbehovet i foråret, kan denne bruges som korrektion af ”normaloptaget.”

Beregning af korrektion

Modellen, der anvendes, regner med et forventet ”normaloptag” på 50 kg N i vinterraps om efteråret.

Biomasseklip får sin berettigelse ved, at man kan justere ”normaloptaget”, efter de faktiske kilo kvælstof som er optaget i rapsplanterne.

Er den forventede forårstildeling fastsat til 170 kg N. vil man efter målingen på 90 kg N biomasse om efteråret, kunne nedsætte behovet til 142 kg N.

Beregningen er fremkommet på følgende måde:

  • 50 kg N i normaloptag minus 90 kg N målt i biomasse om efteråret X 0,70 i korrektion = minus 28 kg N.  

Giver mulighed for at flytte kvælstof

Velas vil arbejde med kvælstofmodellen i denne sæson, for at landmanden kan tildele en mere præcis mængde gødning til foråret.

Og dermed have mulighed for at flytte gødningen til andre afgrøder, der kan have behov for mere gødning.

Det er selvfølgelig en fordel at have kendskab til jordens grundlæggende udbyttepotentiale, før den endelige tildeling fastsættes - jo lavere udbyttepotentiale desto lavere kvælstofbehov og omvendt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.