Test af rødder fastlægger korrekt sidste N-tilførsel til brødhvede
Engelske forskere har fundet en metode til at fastlægge sidste N-tildeling i brødhvede for at opnå den ønskede proteinprocent ved høst. Den nye metode er blevet lanceret til brug på bedrifterne her i foråret.

En ny test fra England, er lavet med det formål at kunne forudsige hvor meget proteinprocenten er i hveden, når den høstes.

Det gøres ved at tage en prøve af hvederødderne i maj. og herefter vurderes hvor meget N afgrøden  mangler for at nå lige præcis den ønskede proteinprocent.

Ved at tage prøver af hveden i maj, kan man justere N-tilførslen, så man rammer den ønskede proteinprocent ved høst, skriver Farmers Weekly.

I England går brødhvedeavlerne efter at ramme 13 procent protein, som er kravet til højtydende hvede fra  møllerne. 

Vil bruge det igen i år

Landmand Jon Birchall, Shropshire i England, som er ansvarlig for driften af 600 hektar, hvoraf de 200 hektar er med testede metoden i 2019. 

Jon Birchall 40 kg N pr. hektar i begyndelsen af februar, og 160 kg ammoniumnitrat pr. hektar i slutning af april og starten af maj.

45 hektar af afgrøden blev testet i maj, og viste at der manglede yderligere 40 kg N pr. hektar for at ramme 13 procent protein. Ved høst gav hveden 11,5 tons pr. hektar med en proteinprocent på 13.

”Vi havde et super godt udbytte, og fik den rigtigt proteinprocent uden at bruge store mængder N. Det handler om profit, og om ikke at bruge for meget kvælstof”, siger Jon Birchall til Farmers Weekly.

I indeværende sæson er analysen af rødderne særlig værdifuld, fordi der er stor forskel på brødhvedemarkerne, og mange af afgrøderne er blev sået sent efter det våde efterår.

Nyt alternativ til CropSat til gradueret gødskningMark 3. februar · 07:32

Jon Birchall regner derfor med at bruge testen igen i år, så han ved præcis hvor meget N der skal tilføjes.

Kan udregne det præcise behov

Det er bedst at udtage prøver fra afgrøderne to uger efter sidste gang man tilføjer N, det vil sige fra midten af maj til midten af juni. Man skal bruge fem til ti hele hvedeplanter pr. område, og det tager to til tre dage før der foreligger svar.

N-optaget er nøje reguleret af planten, og hvis der bliver tilføjet for meget kvælstof til marken, optager planten det ikke. Derfor bruger man den mekanisme, der regulerer N-optaget, og regner ud hvad proteinprocenten i planten ville blive.

Testen angiver altså proteinprocenten i hveden ved høst, hvis man ikke tilføjer mere nitrogen til marken. Derudfra kan man udregne, hvor meget N hveden mangler for at ramme den ønskede proteinprocent

Man kan så give den mængde N, der mangler, eller lade hver med at give mere, hvis der allerede er tilstrækkeligt med N.

Sidste forår fik Martin Smart, Wiltshire, testet sin hvede i maj måned. Planterne var flotte mørkegrønne og virkede stærke, men testen viste at afgrøderne manglede N.

Der blev høstet 15 ton pr. hektar hvede, og den del af marken, hvor de fulgte forskernes råd om ekstra tildeling af N endte på 12,5 procent protein. Den del af marken, de ikke gav ekstra N, endte med en proteinprocent på 11,8.

Testen er udviklet af Hill Court Farm Research og er på markedet fra dette forår i England.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.