Vækstregulering er ingen garanti mod lejesæd
Tidlig såning og mildt vejr har øget behovet for vækstregulering i mange marker. Tilpas kvælstofstrategien, så risikoen for lejesæd reduceres.

Der kan være god grund til at tænke vækstregulering i år, hvor tidlig såning og mild vinter har givet vintersæden gode vækstbetingelser.  Men vækstregulering er ikke altid en forsikring mod lejesæd. For stor udsædsmængde i forhold til såtidspunkt, for meget kvælstof tidligt i afgrødens udvikling og ikke mindst vejrforholdene i vækstsæsonen kan føre til lejesæd trods vækstregulering, skriver Landbrugsinfo.

Seges anbefaler at vækstregulere vintersæd i strækningsfasen fra vækststadium 31-37.

’Cycocel-produkter’ (ikke i vinterbyg) og ’Moddus-produkter´ med godkendelse før st. 31, kan dog anvendes fra vækststadium 30-31 hvis der er gode vækstforhold.

Jo tidligere vækstregulering inden for de godkendte tidspunkter i strækningsfasen, jo bedre vækstregulerende effekt vil der opnås, hvis der sprøjtes under gode temperaturforhold. Tit vil én behandling i strækningsfasen være tilstrækkeligt, men i særligt kraftige marker kan satses på en 2-delt strategi.

Seges foreslår også, at man afsætter sprøjtevinduer til at vurdere effekten af den første sprøjtning, og dermed behov for opfølgning. Ved splitbehandling bør første sprøjtning foretages i st. 31-32 og 2. sprøjtning i st. 33-37.

 

temperaturkrav

For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, hvor afgrøden ikke er stresset af f.eks. manganmangel, havrerødsot, vandmangel eller ugunstige temperaturer. Undgå derfor sprøjtning under tørre eller kolde forhold og ved nattefrost. Den største optagelse i planterne opnås ved høj luftfugtighed.

Forsøg og erfaringer viser, at en behandling af stressede planter kan betyde store udbyttetab. Cerone kan forårsage skader ved høje temperaturer.

Pas på Blanding med ukrudstmidler

Blanding af ukrudtsmidler og vækstreguleringsmidler kan i nogle tilfælde forstærke effekten af vækstreguleringsmidlerne, så virkningen bliver for kraftig, og afgrøden kan skades. Især ukrudtsmidler med olier eller olietilsætning forstærker effekten.

Det kan ikke forudsiges, hvornår disse tilfælde opstår, så derfor skal anvisningerne på midlernes etiketter følges eller man skal undlade blanding med græsukrudtsmidler. Afgrøder som er stresset af tørke eller kulde kan også påvirkes ekstra meget.

Sprede-klæbemiddel

Optagelsen af vækstreguleringsmidler øges ved tilsætning af sprede-klæbemiddel. De nævnte doseringer skal øges med 10-20 pct., hvis der ikke tilsættes sprede-klæbemiddel. Samme forøgede optagelse kan opnås ved udsprøjtning sammen med et ukrudts- eller svampemiddel, såfremt dette er aktuelt.

Ved anvendelse af Medax Top anbefaler firmaet tilsætning af svovlsur ammoniak i forholdet 1:1 for at fremme optagelsen og dermed effekten af Medax Top. Denne anbefaling fremgår dog ikke af etiketten.

Sprøjteteknik

For at opnå den bedste virkning bør der sprøjtes om morgenen, hvor der er en høj luftfugtighed, og udsigt til højere temperaturer og helst sol i løbet af dagen. Anvend 150-200 l vand pr. ha. Den mindste mængde vand anvendes på de tidligste vækststadier og ved sprøjtning på dugvåde planter. Der kan f.eks. anvendes 025 (lilla) eller 030 (blå) kompaktluftinjektionsdyser eller lavdriftdyser/refleksdyser.

Nye navne på midler

I 2019 er vækstreguleringsmidlet Trimaxx overført til et nyt firma og hedder fremover Trimaxx M. Trimaxx fra det tidligere firma må anvendes frem til udgangen af høståret 2020. I 2019 markedsføres to nye parallelprodukter med trinexapac. Sonis som er identisk med Moddus M, og Moddevo, som er identisk med Moddus Start.

Nye regler om trinexapac-produkter

Der er kommet nye regler om maksimale doseringer af trinexapac (Moddusprodukter) ved splitbehandling. De angivne doseringer af trinexapac må ikke overskrides.

Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde.

Eksempel: Hvis der ved splitbehandling i frøgræs er anvendt 0,4 l/ha af produkt x svarende til 0,5 N, må der efterfølgende kun anvendes en dosering svarende til 0,5 N af et andet produkt indeholdende trinexapac. I Anvendelse af vækstreguleringsmidler med indhold af trinexapac ’moddusprodukter” er reglerne nærmere beskrevet, og der er givet eksempler på beregning af splitbehandlinger.

Kilde: Landbrugsinfo

Faktaboks

Følgende forhold øger risikoen for lejesæd:

  • blødstrået sort,
  • tidlig såning,
  • stor udsædsmængde,
  • milde vintre,
  • tidlig og stor kvælstoftildeling.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.