Vi har aldrig før avlet så godt i vårbyg

- Vores vårbygudbytter er stukket helt vildt af i år. Det har vi ikke prøvet før, fortæller Martin Mogensen fra Go-gris ved Østbirk, Horsens.

Vi er godt halvvejs med høsten. Vinterbyg og frøgræs er i hus, og vi er færdig med to tredjedele af vårbyggen og gået i gang med hvede og rug. Men vi er ikke begyndt i raps endnu, fortalte Martin Mogensen i tirsdags.

De har prioriteret at høste vårbyg tidligt frem for raps. Rapsen er stadig meget grøn i stænglen og derfor bøvlet at høste. Så det er bedre rent høstmæssigt at vente lidt med raps, siger han.

- I stedet har vi været tidligt i gang med vårbyg. Det kan vi lige så godt, hvis vejret er godt - og så tørre på det. Vi har kun én mejetærsker til 980 hektar, så vi bruger tørreriet lidt som en ekstra mejetærsker. Endnu har vi ikke høstet et eneste tørt vårbyglæs. I starten var vandprocenten på 19 procent i snit, siger Martin Mogensen.

En anden årsag til, at de prioriterer tidlig høst af vårbyg er, at en del af den er sået på dobbelt rækkeafstand (34 centimeter), fordi der er frøudlæg i. Så byggen må ikke knække ned før høst, for så falder det helt ned på jorden.

Fantastiske vårbygudbytter

De første fire marker med vinterhvede, de har høstet, har givet godt - med udbytter fra 8,5 til 10,5 ton per hektar. Men det er vårbyggen, der især skiller sig ud.

- Vi har den bedste vårbyghøst nogensinde her på bedriften - det er helt vildt, siger han. Og giver som eksempel en mark på 60 hektar, der gav over ni ton per hektar. Udlægsmarkerne har givet næsten lige så meget.

Færdig med at så raps

De blev færdige med at så raps i går, fortæller Martin Mogensen.

- Sidste år såede vi al rapsen direkte. Det gik ikke så godt. Sneglene åd det hurtigere, end vi kunne give sneglegift. I år har vi derfor kun sået 30 hektar direkte efter italiensk rajgræs. Det var det eneste, der lykkedes direkte sidste år, da sneglene hellere ville æde græsfrø end raps. Og græsfrøene går til, når de ligger oven på jorden. Derudover er 22 hektar efter vinterbyg sået direkte som forsøg. De sidste 50 hektar raps er sået efter pløjning.

Udfordringer her & nu

Raps: - Vi såede den første raps tirsdag i sidste uge, og den er kommet op. Vi giver den jordbrugskalk og sneglegift snarest. Kalken skulle tørre sneglene ud, fortæller Martin Mogensen.
Spinathøst: - Spinat er klar til høst i denne weekend. Ja, alle afgrøder er modne nu. Det er bare om at køre los fra nu af i det gode vejr.
Efterafgrøder: - Vi spreder efterafgrøder (olieræddike:honningurt 90:10) med mejetærskeren. Når høsten er slut, behøver vi ikke tænke mere på det.

Faktaboks

  • Go-gris v. Østbirk, Horsens
  • Ejes af Martin & Mads Mogensen og Jonas Midtgård
  • Driver 980 ha med vinterhvede, vinterraps, rug, vinter- og vårbyg, spinat, ital. og alm. rajgræs. JB 4-6
  • Præcisionsjordbrug fra 2021
  • Ansat i mark: 3 faste+3 løse
  • 1.000 søer full-line produktion

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.