Jysk maskinforretning konkurs - har kæmpet med stor gæld
Maskinforretningen Jøla i Brædstrup er begæret konkurs.

Massey ferguson-forhandleren Jøla er gået konkurs. Det oplyser en automatisk telefonsvarer, når man ringer til det Brædstrupbaserede firma.

Det skriver Maskinbladet.

”Velkommen til Jøla Maskincenter. Jeg har måtte indgive en konkursbegæring på Jøla Maskincenter og Jøla Ejendomme per fredag den 28. juni. Nærmere information følger”, lyder telefonsvareren. 

Firmaet har de senere år knoklet for at vende store underskud i 2014 og 2015 på henholdsvis. 775.000 kroner og 1,9 millioner kroner. De to underskud resulterede i en negativ egenkapital på  -355.000 kroner i 2015, og den har Jøla kæmpet for at vende.

Men selv om 2016 og 2017 gav overskud i omegnen af 200.000 kroner hver, og det lykkedes at få egenkapitalen i plus med 78.000 kroner, har ejer Jan Bilstrup måttet kaste håndklædet i ringen.

I seneste regnskab, som dækker 2017, står firmaet med en gæld på 8,25 millioner kroner. Gælden har skabt usikkerhed om den fortsatte drift, men det vurderes at firmaet har likviditet til at fortsætte, såfremt forudsætningerne for budgettet for 2018 overholdes, lød det.

Der foreligger ikke et regnskab for 2018, men 23. juni udtrådte to bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen, og efterlod Jan Bilstrup alene i bestyrelsen.

Revision afkræfter

Revisionsfirmaet bag regnskabet har i deres påtegning alvorlige bemærkninger til regnskabet. I en såkaldt "afkræftende konklusion", skriver revisonsfirmaet, at de ikke mener regnskabet er retvisende. 

Baggrunden er blandt andet, at gælden er indregnet som langfristet, men efter revisionens holdning er den kortfristet.

Ligeledes viser regnskabet 1,9 mio.kr. i tilgodehavender, som revisionsfirmaet ikke mener det er realistisk at inddrive. 

Blandt andet fordi de, der skylder penge, er i betalingsproblemer.

"Efter vores opfattelse skal posten nedskrives med 1,9 mio. kr. til 0 kr., idet et beløb i denne størrelsesorden må anses for uerholdeligt som følge af de tilknyttede virksomheders betalingsvanskeligheder. En nedskrivning vil reducere årets resultat med 1,9 mio. kr. og egenkapital med 1,9 mio. kr", skriver revisionsfirmaet Roesgaard & Partners. 

Desuden peger firmaet på udskudt skat og goodwill som misvisende i regnskabet. De to punkter udgør en nedskrivning på yderligere 1.073.000 kroner. 

Jøla har heller ikke været i stand til at hensætte 4 mio. kr. til kaution for bankgæld. 

Ejer Jan Bilstrup udtalte i 2015 til landbrugsavisen.dk, at hvis kunderne har det svært, så mærker man det også i maskinforretningerne. 

Dengang pegede Jan Bilstrup på, at Jøla stod solidt på fire ben, og at han derfor følte at virksomheden var godt rustet til fremtiden.

Landbrugsavisen.dk har forsøgt at få en udtalelse fra Jan Bilstrup, men det har ikke været muligt. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.