Betalt indhold af MSD Animal Health

PRRS-smittet – hvad kan du gøre?

I disse tider tales der meget om mulig smitte med PRRS og ikke mindst om smitte gennem sæd.

Er du så uheldig at få smitten ind i din besætning gennem indkøb af dyr, via luften eller med sæd, skal besætningens fremtid overvejes nøje. Der er flere muligheder:

  • Forblive smittet og leve med sygdommen
  • Stabilisere soholdet og producere negative grise
  • Sanere sygdommen væk

At forblive smittet og leve med sygdommen er ikke altid let. Mange undersøgelser og opgørelser viser, at PRRS koster på produktiviteten, og ikke mindst hvis du har andre luftvejssygdomme i besætningen. Omkostningen er dog en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, som først endeligt kan gøres op, når  PRRS-infektionen har stabiliseret sig i besætningen.

Det kan være en mulighed at stabilisere soholdet aktivt ved hjælp af vaccination af søer og af polte i karantæne. På den måde kan du opnå, at producere PRRS-fire grise. Det kan være en god løsning, især hvis du har risiko for nabosmitte.

Sådan kan du stabilisere en sobesætning

I en fransk undersøgelse var stabiliseringen baseret på anvendelse af en levende Europæisk PRRS-vaccine samtidig med forskellige managementtiltag. Tiltagene omfattede ensretning af griseflytninger, optimering af personalets bevægelsesmønster rundt i besætningen, rengøring og desinfektion af stalde og passager, ingen naturlig bedækning. Desuden omfattede injektionsrutiner brugen af én nål per so og én nål per 10 grise.

Stabiliseringen af soholdet foregik ved besætningsvaccination af alle søer og gylte to gange med en måneds mellemrum og efterfølgende hver 16. – 20. uge.

Samtlige smågrise blev vaccineret to gange med en måneds mellemrum efterfulgt af en periode med vaccination af alle ny-fravænnede smågrise to gange med ca. en måneds mellemrum. Vaccination af ny-fravænnede smågrise ophørte ½ år efter første besætningsvaccination.

Besætningerne blev lukket for nye indsættelser af polte/gylte i 8 uger efter første besætningsvaccination, og de indkøbte PRRS frie polte/gylte samt orner blev vaccineret i karantæne to gange med en måneds mellemrum.

Programmets succes blev målt på forekomst af virus i blod hos pattegrise ved fravænning. Der blev også målt på senere indsatte og ikke vaccinerede gylte. Resultaterne viste, at 83 % af de deltagende besætninger blev stabiliseret og fravænnede PRRS-negative grise, én besætning forblev ustabil, og tre besætninger måtte forlænge programmet, inden de også opnåede stabilitet.  Besætningernes chance for at levere PRRS-frie smågrise var afhængig af besætningens evne til at styre den interne smittebeskyttelse.

Sanering for PRRS

Ligger besætningen geografisk fornuftigt med hensyn til risikoen for nabosmitte, kan en sanering overvejes. Den sikre metode er, at udsætte alle besætningens dyr. Det er selvsagt den dyreste løsning. Alternativt kan du presse PRRS ud af besætningen sektionsvist, og evt. kombineret med indledende vaccination. Det kan du gøre relativt let i sohold uden fravænnede grise. Men det er noget vanskeligere og mere risikofyldt i besætninger, der huser både søer og klimagrise. I integrerede besætninger vil en sanering oftest omfatte en delvis tømning af klima- og/eller slagtesvinestalde.

Planlægningen af en PRRS-sanering eller stabilisering skal foretages i tæt samarbejde med din dyrlæge, fordi metoden skal tilpasses netop din besætning.

Emneord PRRS, sanering, stabilisering, vaccination, MSD Animal Health

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.