Betalt indhold af MSD Animal Health

Spolorm ødelægger din vaccination

Grise reagerer dårligere og i mindre omfang på vaccination mod almindelig lungesyge, hvis de er smittede med spolorm. Infektionen nedsætter beskyttelsen fordi immunsystemet hæmmes.

I en dansk undersøgelse blev grise smittet med spolorm og efterfølgende vaccineret med en godkendt vaccine mod almindelig lungesyge forårsaget af bakterien Mycoplasma hyopneumoniae (Mykoplasma). Resultaterne viste, at grise med spolorm reagerede dårligere på vaccinen end grise uden spolorm. Kun 78 % af grisene med orm nåede i forsøgsperioden at udvikle antistoffer mod mykoplasma, mens 100 % af grisene uden orm havde antistoffer.

4 uger før slagtning blev de vaccinerede grise udsat for en naturlig smitte med mykoplasma. Det var både grise med og uden spolorm. Selv efter smitten med mykoplasma havde kun 70 % af grisene smittet med spolorm antistoffer mod mykoplasma. Til gengæld havde 100 % af grisene uden spolorm antistoffer. Det betyder, at smitte med spolorm hæmmer virkningen af immunsystemet både på vaccinationstidspunktet og på tidspunktet for smitten med mykoplasma.

Efter slagtning blev lungerne undersøgt, og hos grisene med spolorm var der væsentligt mere beskadiget lungevæv end hos grisene uden orm.

Vi kan konkludere, at vaccination af grise med spolorm yder dårligere beskyttelse mod sygdom end vaccination af raske grise.

Figuren viser hvor mange grise, der blev positive for antistoffer mod mykoplasma. Alle grise blev vaccineret og smittet med mykoplasma. Grise smittet med spolorm er vist ved den blå streg, og grise uden orm er vist ved den røde streg.


Det er almindeligt kendt, at spolorm hæmmer immunsystemets evne til udvikling af antistoffer mod bakterier og virus. En smitte med spolorm betyder altså både en forringelse af en vaccinations positive effekt og en forringelse af grisenes evne til at forsvare sig imod sygdomme. Undersøgelsen underbygger at spolorm skal tages alvorligt i din svinebesætnings sundhedsprogrammer.

Faktaboks

Mange svineproducenter er ikke opmærksomme på forekomsten af spolorm, og hvordan det skal behandles. MSD Animal Health sætter i de næste par måneder særlig fokus på spolorm her på Svin PLUS.

Emneord spolorm, vaccination, mykoplasma, mycoplasma hyopneumoniea, antistoffer

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.