Betalt indhold af Limagrain

”Høj fordøjelighed af NDF i majs giver en højere mælkeydelse”

”Kvaliteten af grovfoderet, vi serverer for køerne, skal være i top, og derfor er fordøjeligheden af NDF meget vigtig,” siger Gunnar Forum, mælkeproducent på Sandagergaard ved Skals.

Gunnar Forum har 465 DH årskøer, der i gennemsnit producerer 13.600 kg EKM. En meget høj ydelse der er steget og steget gennem årene. Majsarealet udgør 180 ha af de 370 ha på gården. Herudover er der 75 ha slætgræs, 15 ha rug, 35 ha vårbyg og resten er vedvarende græs, der slættes og bruges til kvierne.

”Vi gør meget for at få mest mulig mælk ud af køerne. Det kræver kvalitet i grovfoderet, og da majs udgør to tredjedele af fuldfoderet, så gør vi alt for at have en topkvalitet i helsædsmajsen,” siger Gunnar Forum.

Netop en høj fordøjelighed af NDF, også kaldet FK-NDF, viser sig ved valg af majssort på Sandagergaard. Hovedparten af majsen er af sorten Sunlite fra Limagrain. Det er ikke den højest ydende sort, men den har en meget høj fordøjelighed af NDF, og så passer den dyrkningsmæssigt ind på Sandagergaard.

Gunnar Forum er ikke i tvivl om at den høje fordøjelighed af majssorten Sunlite bidrager væsentligt til en højere mælkeydelse.

Gunnar Forum er ikke i tvivl om at den høje fordøjelighed af majssorten Sunlite bidrager væsentligt til en højere mælkeydelse.


”Danske landmænd fodrer med en høj andel af majsensilage i deres ration – meget højere end man gør i andre lande. Derfor har man også fornuftigt nok haft fokus på fordøjeligheden af NDF, da det har større betydning desto højere andel af majsensilage, man fodrer sine malkekøer med” fortæller produktchef for Limagrain Andreas B. Andersen.

Hvad er NDF og hvilken betydning har fordøjeligheden af NDF?

NDF er fibre – også kaldet cellvægsstoffer.

”NDF består hovedsageligt af cellulose, hemicellulose og lignin. Lignin-delen er helt ufordøjelig, mens cellulose og hemicellulose kan udnyttes via mikroorganismers nedbrydning i vommen hos drøvtygger” forklarer Andreas B. Andersen, og fortsætter: ”Der er stor forskel på majssorters NDF-fordøjelighed. Variationen skyldes dels forskelle i indholdet af lignin, dels forskelle i strukturen af cellevægsstofferne.”

Grundlæggende dannes der 3 slags organiske syrer ud fra kulhydraterne: sukker giver meget smørsyre, stivelse meget propionsyre, og NDF meget eddikesyre. Man har fundet ud af, at den ideelle sammensætning af de organiske syrer i vommen, når det gælder produktion af mælk, er 60 procent eddikesyre, 20 procent propionsyre og 20 procent smørsyre.

De organiske syrer omdannes via koens stofskifte til fedt, sukker og protein i koens mælk, samt fedt og protein i kød. Meget eddikesyre giver mere fedt og protein i mælken.

 

Jeg lægger meget stor vægt på fordøjeligheden, der giver en højere mælkeydelse og dermed en større økonomisk merværdi

 

Højere mælkeydelse

Det er forklaringen på, at en høj FK-NDF øger mælkeydelsen med 0,25 kg EKM pr. ko pr. dag pr. ekstra 1 % i FK-NDF. Det er påvist gennem adskillige forsøg i ind- og udland gennem de seneste 20 år. NDF udgør ca. 40 procent af det organiske materiale i helsædsmajs. En stigning i FK-NDF med én enhed vil give en stigning i fordøjeligheden af organisk stof med ca. 0,4 enhed.

Stivelse er næsten 100 procent fordøjeligt og har den største betydning for majsensilagens energiværdi. Men hæves fordøjeligheden af NDF vil det yderligere øge ensilagens energiindhold. Og udover øget energitilførsel giver NDF foderet struktur, og det øger foderoptagelsen.

”Jeg er ikke i tvivl om at den høje fordøjelighed af majssorten Sunlite bidrager væsentligt til en højere mælkeydelse” siger Gunnar Forum.

Gunnar Forum er ikke i tvivl om at den høje fordøjelighed af majssorten Sunlite bidrager væsentligt til en højere mælkeydelse.

Stubhøjde på 40-45 cm

Man kan selvfølgelig øge FK-NDF ved at sætte en højere stub. Men da halvdelen af majsplantens tørstof kommer fra kolben, og den anden halvdel fra planten, så kan man høste langt flere foderenheder ved at høste mere stub og anvende majssorter med et genetisk potentiale for et højere FK-NDF.

”Lidt afhængig af året og forventet udbytte sætter vi en stub på 40-45 cm. Vi skal have produceret meget, men det skal være med en høj fordøjelighed. Derfor bruger vi majssorter med et højt FK-NDF indeks,” siger Gunnar Forum.

”Danske mælkeproducenter er et forbillede for mælkeproducenter i hele verden på grund af deres høje effektivitet og mælkeydelse. Det er ikke majsens skyld alene, det er ikke det vi vil prøve på at sige, men det er fordi man har fokus på alt det der tæller – hele vejen rundt. Majssorter med høj fordøjelighed af NDF er så Limagrains bidrag,” siger produktchef Andreas B. Andersen.

Den økonomiske merværdi

Den øgede mælkeydelse giver selvfølgelig større tal på bundlinjen. Og jo højere mælkepris, jo større økonomisk merværdi har en højere FK-NDF. Ved en mælkepris på ca. 2,80 kr. pr. kg EKM vil den økonomiske merværdi for 1% højere FK-NDF være på mindst 250,- kr. pr. årsko.

Det viser sig, at den økonomiske merværdi i spredningen mellem sorterne er nogenlunde lige stor for udbytte, energiværdi og FK-NDF.

I andre lande har man ikke helt set lyset endnu – nemlig at det altid er en fordel at have en høj fordøjelighed af NDF i grovfoderet. Men herhjemme er det noget, der allerede tidligt tages hensyn til i planlægningen.

”Når markplanen skal lægges bruger jeg SEGES’ model for valg af majssorter, hvor der tages hensyn til en række faktorer. Jeg lægger meget stor vægt på fordøjeligheden, der giver en højere mælkeydelse og dermed en større økonomisk merværdi,” siger Gunnar Forum.

Faktaboks

På Sandagergaard fodres med 9-10 kg tørstof i majs og 4-5 i græs pr. ko om dagen. Fremstillingsprisen ligger på 1,10 pr. FE eller på niveau med landsgennemsnittet. Men når det kommer til DB ligger Gunnar Forum højt med cirka 20.000,- kroner pr. årsko.

Emneord Limagrain, sponsoreret, majs, mælk

Betalt indhold af Limagrain

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.