Begejstring: Gammel tyresæd frigives
Foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer” er begejstret over udmelding fra NaturErhvervstyrelsen.

NaturErhvervstyrelsen har netop udsendt meddelelse om, at frossen tyresæd fra
gamle racer i Statens Genbank på visse betingelser frigives til brug blandt interesserede bevaringsavlere.

Hos foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer” modtages meddelelsen med særlig begejstring.

"Heldigt, kan man sige, for Aarhus Universitet må nu, efter at have gentestet racen, erkende, at den gamle røde race er på vej ind i en genetisk flaskehals. Vejen ud af den tiltagende meget tætte slægtsskabsavl er netop brug af et større antal handyr," konstaterer Lilli Jensen, formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer.

I ikke mindre end 25 år har bevaringsorganisationen kæmpet for, at overtale skiftende genbevaringsudvalg til at få
sæden fra de gamle tyre af Rød Dansk Malkerace frigivet til brug for bevaringsavlen, så man kunne opnå en
bredere genetisk diversitet i den udryddelsestruede race. En sag som også den senere stiftede avlsforening
“Den Røde Ko” engagerede sig aktivt i.

Det drejer sig om 22 RDM‐tyre tappet i perioden 1965 til 1983. Tyren Horsens Vang er født helt tilbage i
1957, og der er flere andre meget gamle tyre i samlingen. Skærpede veterinære regler for tyre tappet før
1991 førte til, at det første genressourceudvalg talte om at destruere alle de gamle tyre.

Stig Benzon, der var formand for foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer”, slog i bordet over for udvalget på et møde ved et dyrskue i ”Den Fynske Landsby” i 1990.

Han betegnede det som en skandale, hvis man gjorde alvor af den planlagte destruktion af lageret på grund af den kommende forordning. Samtidig fremkom Benzon med en redningsplan, som man valgte at tage til efterretning. Sæden fra de gamle tyre skulle virologisk prøves, akkurat som man praktiserer det med importeret sæd. At der imidlertid skulle gå 25 år før alle tyrene blev undersøgt, kunne forslagsstilleren dog ikke vide.

På daværende tidspunkt var der endnu 25.000 rene RDM‐køer tilbage, men Dansk Landbrugs egne beregninger viste, at den engang million‐tallige race ville være uddød ved årtusindeskiftet, hvis der intet blev foretaget. De barske realiteter var, at år 2000 var der kun godt 100 køer tilbage. Landbrugets statistik ramte altså uhyggelig præcist, konstaterer foreningen.

"Frigivelsen af de gamle rene tyre sker under et forholdsvis nyt, mere avlerdomineret udvalg og under en fødevareminister samt et embedsværk, der viser bevaringsarbejdet større bevågenhed og forståelse," skriver formanden.

Frigivelsen gælder også en række tyre af Dansk Korthorn og Sortbroget Dansk Malkerace, som er fordanskede udenlandske racer.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.