Danske dyrlæger nedlægger ankenævn

Danske dyrlæger nedlægger Ankenævn for Dyrlæger og erstatter det med nyt forbrugerklagenævn.

Fra 2015 påbyder et EU-direktiv Danmark at indføre forbrugerklagenævn inden for en række brancher vedrørende varer, tjenesteydelser og services. Et af disse områder er ydelser leveret af praktiserende dyrlæger. Det er på denne baggrund, at Den Danske Dyrlægeforening (Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening) nedlægger Ankenævn for Dyrlæger.

Ankenævn for Dyrlæger blev etableret af Den Danske Dyrlægeforening i 2008 i regi af Forbrugerstyrelsen, hvorefter sager kunne indbringes for ankenævnet. Disse sager behandles af en dommer, to dyrlæger og to lægmænd. 90 procent af sagerne faldt i øvrigt ud til den praktiserende dyrlæges fordel.

"Med etableringen af det nye forbrugerklagenævn, der omfatter alle brancher – inklusive vores – er det naturligt, at vi nedlægger det nuværende ankenævn," siger bestyrelsesmedlem i Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Steen Bo Larsen og fortsætter:

"Vi ser frem til, at det bliver mere enkelt og ensartet at behandle tvister mellem parterne i forbrugersager, og forbrugerne får den fordel, at proceduren er den samme, uanset om der klages over et par sko, en klipning hos en frisør eller en dyrlægeydelse."

Det nye forbrugerklagenævn forventes at være i drift medio 2015. Ankenævn for Dyrlæger er nedlagt pr. 4. december 2014.

Frem til oprettelsen af de nye forbrugerklagenævn skal klager, der ikke kan bilægges med den berørte dyrlæge, forelægges domstolene. Klager over dyrlægers eventuelle faglige fejl skal rettes til den tilsynsførende myndighed, nemlig Fødevarestyrelsen.

FAKTA

Sådan klager du over dyrlægeydelser fra og med den 4. december:

- Klag skriftligt til dyrlægen, hvis du er utilfreds med fx behandling eller pris. Sørg for, at du kan dokumentere, at du har klaget f.eks. via mail

- Klag så hurtigt som muligt, idet dyrlægen kan afvise din klage, hvis du er for længe om at klage

- Følg hurtigst muligt op på din klage, hvis dyrlægen afviser den el-ler ikke svarer

- Husk, at du fra og med den 4. december 2014 skal indbringe din sag for domstolene, hvis du ikke kan blive enig med dyrlægen om en løsning, og hvis du vil gå videre med sagen

Kilde: Ankenævn for Dyrlæger

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.