Første slæt kløvergræs opnår fordøjelighed helt i top
Første slæt anno 2020 har en fordøjelighed af organisk stof over 80 procent.

Danske kvægbrugere har i høj grad taget opfordringen om at lave kløvergræsensilage af høj kvalitet til sig.

Det viser Seges' løbende opgørelse af kvaliteten af ensilage.

På landbrugsinfo.dk er der gjort en status over årets slæt, og her stikker særligt første slæt kløvergræs ud med en høj fordøjelighed. På de indsendte prøver er i gennemsnit opnået en fordøjelighed af organisk stof på 80,3 procent. Fordøjeligheden er dermed steget mere end ét procentpoint siden 2019.

En væsentlig forklaring af den høje fordøjelighed findes i sukkerindholdet. I gennemsnit indeholdt prøverne 121 gram sukker pr. kg tørstof, men der var også prøver med over 200 gram sukker pr. kg tørstof.

Første slæt blev i gennemsnit høstet 22.-23. maj i Østjylland, Sydjylland og på Sjælland, mens det først blev høstet 26.-28. maj i Vest- og Nordjylland. Vejret i maj var generelt køligt og relativt solrigt. Høj sol øger planternes dannelse af sukker ved fotosyntese, men når nætterne samtidig er kolde, hæmmes omsætningen af sukker, og det ophobes i planten. Det kan også have spillet ind, at ensilagen i gennemsnit havde et lidt højere tørstofindhold end i tidligere år, nemlig 39,6 procent tørstof.

I et mere tørt materiale standser omdannelsen af sukker til mælkesyre under ensileringen lidt før, og der bliver dermed mere sukker tilbage i ensilagen. En af ulemperne ved det høje sukkerindhold er, at det kan give problemer med holdbarhed af ensilagen. Det skyldes, at gærsvampe kan bruge sukkeret til varmedannelse.

Fordøjeligheden af NDF er også højere end normalt, hvilket er endnu en medvirkende faktor til den høje fordøjelighed af organisk stof. 

Proteinindholdet i første slæt kløvergræsensilage er til gengæld til den lave side. Gennemsnittet for 2020 ligger på 138 gram råprotein pr. kg tørstof, hvilket kan sammenlignes med et niveau på 156 gram for 2017-19. De tilsvarende værdier for de økologiske prøver ligger på 128 gram råprotein pr. kg tørstof for 2020 mod 143 gram for 2017-19.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.