Betalt indhold af MSD Animal Health

Fire frontløbere: Vi vil reducere vores antibiotikaforbrug!

Fire besætninger har i samarbejde med deres dyrlæge dannet en ERFA-gruppe, som vil gå forrest i kampen om at reducere antibiotikaforbruget i deres besætninger.

 

Skovbjerg Dyrlægeteam har, udover det sædvanlige forebyggende arbejde i besætningerne, taget initiativ til at gøre en ekstra indsats for at reducere antibiotikaforbruget hos deres kunder. De fire besætninger er meget forskellige i størrelse, men alle ligger under gultkort-grænsen på både køer og kalve. Desuden lægger de fire landmænd ifølge dyrlægen allerede en stor forebyggende indsats.

Derfor har landmændene tilmeldt sig
 

De fire besætninger, som er med i ERFA-gruppen er repræsenteret ved enten ejer eller driftsleder. Og de har alle en klar intention med projekt-deltagelsen. Roland Vermeulen, driftsleder hos Rud Bruun med 150 økologiske holstein køer fortæller: ”Vi deltager, fordi jeg gerne vil have en opfriskning af antibiotikaforståelsen, og desuden håber vi på, at få inspiration til alternative løsninger, da vi er økologer.”

Ann Sørensen, driftsleder hos I/S Vadgård med en besætning på 300 køer i Starup tilslutter sig idéen om at tænke alternativt: ”Vi tænker i forvejen meget på miljøet, og dette kunne være endnu et skridt i den rigtige retning” fortæller hun.

Besætningsejer for 240 køer Per Sørensen, Glejbjerg, har et klart formål med deltagelse i gruppen: ”Vi ønsker at sænke antibiotikaforbruget især i forbindelse med køernes yverbetændelse”. Den fjerde frontløber Danitsja van der Berg Rientjes og hendes mand Joris van der Berg har fornylig overtaget en 400 kos besætning i Varde. ”Vi bruger i forvejen alternativer til medicinske løsninger og vil meget gerne inspireres til at gøre tingene bedre, så vi kan sænke antibiotikaniveauet”, siger Danitsja.

Møder med både teori og praktik
 

Første møde i gruppen var en teoretisk gennemgang af, hvad antibiotika er, og hvordan det virker. Der blev også præsenteret andre muligheder for behandling indenfor den medicinske verden, f.eks. anvendelse af NSAID produkter (smertestillende) og vaccination. Desuden var der oplæg om de ”lavt-hængende frugter” indenfor forskellige diagnoser. Som eksempel er det helt unødvendigt at anvende antibiotika til diarré, hvis godt management og vaccination indføres. 

Fokusområder for de fire besætninger
 

Derefter blev fokusområdet for hver enkelt besætning fundet. Medicinopgørelser, sygdomsopgørelser m.m. blev analyseret og diskuteret for at finde den aldersgruppe og diagnose, der havde potentiale til at reducere antibiotikaniveauet. Ikke overraskende var yverbetændelse en af de store udfordringer i besætningerne, men også navlebetændelse og lungebetændelse hos kalvene havde potentiale til forbedring i enkelte tilfælde.

I løbet af året, vil vi følge de fire besætninger og deres arbejde med at nå målet om reduktion af antibiotika.

Faktaboks

Deltagere i ”Antibiotika-reduktions ERFA-gruppen”:

  • Roland Vermeulen, driftleder hos Rud Bruun, 150 økologiske køer i Holsted
  • Ann Sørensen, driftsleder hos I/S Vadgård, 300 køer i Starup
  • Per Sørensen, besætningsejer, 240 køer i Glejbjerg
  • Danitsja van der Berg Rientjes, besætningsejer, 400 køer i Varde

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, antibiotikaforbrug, forebyggende, ERFA-gruppe, antibiotika

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.