Fokus på faciliteter: Er gylleskrabere det rette for besætningen?

Når det kommer til spørgsmålet om det kan betale sig at investere i gyllekrabere, er det vigtigste aspekt at overveje hvor meget arbejdskraft man spare, det mener Jeramy Sanford der arbejder som Produkt Manager for et staldinventar firma. 

Han fortæller overfor Dairy Herd, at når det kommer til at illustrere for en potentiel kunde, hvor meget de kan spare ved investere i skrabere, har han en simpel tommelfingerregel.

"Jeg spørger dem typisk hvor mange timer de bruger dagligt på at fjerne gødning fra besætningen. Et eksempel kunne være at de bruger 30 minutter hver morgen og aften.

Hvis man tager højde for timelønnen for den enkelte medarbejder, samt brændstof for maskiner brugt og vedligehold af disse, kan fjernelse af gyllen nemt nå omkring 11.000 dollars (est. 75.000 DKK) årligt. " 

Han estimere at man i en stald der kun skal fjerne gylle en gang dagligt, kan installere et gylleskraber anlæg for omkring 135.000 DKK. (En estimeret pris fra Amerikansk konsulent). 

"Dette ville kunne tjene sig ind i  sparede arbejdstimer, og det er helt uden at tage i betragtning hvad man kan nå i de timer man nu har tilovers", forklare Jeramy Sanford. 

Efter denne matematiske tilgang til overvejelserne, kan man begynde at se på hvilke fordele der er ved en investering, foruden de sparede lønninger. 

En gylleskraber fjerner konstant gyllen fra gulvet omkring køerne, dette hjælper med at holde et renere miljø omkring køerne, og forhindre at der kan opstå tilsmudsning og eventuel infektion af yverne. 

En anden ting er at man ved brugen af en gylleskraber undgår at en medarbejder skal ind arbejde blandt køerne. Man spare derved flytning af køerne, foruden stress og risiko for skader. 

Der er også overvejelser der bør tages for om en gylleskraber ville passe på besætningen. "Skrabere kan installeres i stort set alle størrelses besætninger, " fortæller Jeramy Sanford, men tilføjer, 

"Problemerne kan dog opstå hvis besætningen har en ualmindelig opbygning. Der kan stadig installeres anlæg, men det kræver en opbygning af stalden og det betyder større omkostninger" 

Gylleskrabere kræver desuden en vis mængde vedligehold. 

"For at sørge for at alt fungere som det skal, er det vigtigt at udføre korrekt vedligehold. Man skal smøre hjørnerne ugentligt, kablerne og resten af maskineriet bør tjekkes månedligt" 

Det er altså ikke en nødvendighed at have gylleskrabere, og det passer ikke for alle. Det kan være et værktøj der spare tid og arbejdskraft, samtidig med køerne holdes rene og spare dem for stress. 
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.