Glæde i landbruget over faldende antibiotikaforbrug

Brugen af antibiotika til danske dyr er faldet generelt i 2015. Det gælder især forbruget til svin. Det fastslår DANMAP-rapporten fra Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet. Det glæder Landbrug & Fødevarer.

Antibiotikaforbruget til svin er faldende, og det skal ses i lyset af, at danske landmænd har produceret flere svin i 2015 end året før:

"Resultaterne skyldes en målrettet indsats fra dyrlæger og svineproducenter, og det er bestemt glædeligt, eftersom antibiotika til svin overordnet er faldet med fire procent fra 2014 til 2015, og siden 2009 er forbruget faldet med 22 procent. Et fald fra et allerede lavt niveau sammenlignet med andre lande," siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

"I modsætning til det generelle fald i antibiotikaforbruget blandt svin er brugen af colistin stigende, som skyldes et større forbrug blandt fravænningsgrise. Vi ligger dog lavt internationalt og er på den pæne side af EU’s mål, men der er ingen tvivl om, at vi skal reducere forbruget af colistin mest muligt," siger Nør-Pedersen.
 
Traditionelt har antibiotikaforbruget i den danske slagtekyllingeproduktion været meget lavt. På grund af flere alvorlige sygdomsudbrud i slagtekyllingeproduktionen er antibiotikaforbruget i fjerkræproduktionen steget i 2015.
 
"Her har vi fået løst de sygdomsproblemer, der har været, og vi er heldigvis tilbage på niveau med 2014 her i 2016," siger Flemming Nør-Pedersen.

Stolthed hos Danske Svineproducenter

Danske Svineproducenter noterer, at de nyeste tal fra Vetstat viser et fortsat faldende forbrug i 2016.

"Allerede ved årets begyndelse havde vi opfyldt branchens 2020-mål om en reduktion i forbruget af antibiotika på 20 procent siden 2009. Vi er altså kommet i mål fire år før end beregnet," påpeger formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen.

"Til trods for, at vi i forvejen har meget lavt forbrug af antibiotika, når vi sammenligner os med andre store svineproducerende lande, så bliver de danske svineproducenter og dyrlæger dygtigere og dygtigere til at reducere brugen af antibiotika," siger producentformanden.

"Det er jeg meget stolt af," siger formanden.

Han mener, at hensynet til dyrenes sundhed velfærd altid bør komme forud for yderligere politiske mål om reduktioner af forbruget af antibiotika.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.