Betalt indhold af MSD Animal Health

Gyllelugt og fluer: Bliv dit lokalsamfunds helt denne sommer

Små initiativer kan bygge bro mellem land og by. Den kommende tid med varmere vejr kan give anledning til, at dine naboer bliver generet af bl.a. flueplage og gyllelugt. I denne artikel kan du læse, hvordan du gør din nabo en stor tjeneste ved at sætte ind overfor de generende fluer og desuden giver besked om gyllekørsel.

Det er herligt at bo på landet både for os, der arbejder med landbruget, men også for de folk, som bare bor herude. Ikke mindst det herlige solskinsvejr får valget om arbejdet og bopælen til at føles som et privilegium. Alt emmer af idyl og tyder på en skøn sommer, indtil gyllelugt og flueplage sætter ind.

Du har derfor et valg: Du kan vælge at være ligeglad og bruge argumentet: ”De kan bare flytte tilbage til byen, hvis de ikke kan tåle lidt natur”, eller du kan vælge at bygge bro mellem dig og din nabo, som i øvrigt også er forbruger. Det sidstnævnte valg inkluderer kommunikation og nogle tiltag overfor fluer, som du allerede NU er nødt til at foretage.

STOP FLUEUDKLÆKNING FOR DIN NABOS, DINE DYRS OG DIN PENGEPUNGS SKYLD

De mange dage med høje temperaturer betyder, at vi allerede nu har en begyndende plage af fluer, som generer både din nabo, dig selv og ikke mindst dyrene. Der er god mening i at gå i gang med fluebekæmpelse allerede nu, for fluer kan koste dig mange penge. Fluer kan sprede øjenbetændelse til din besætning, stikfluer kan være årsag til sommermastitis, og stikkende fluer i malkestalden kan resultere i uro og afsparkninger under malkning. Udover udgifter til mælketab og behandlinger, viser undersøgelser, at flueplagen også kan betyde et tab af tilvækst hos kalvene.

De vigtigste punkter ved bekæmpelse af fluer er god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne.  De øvrige bekæmpelsesforanstaltninger og midler er kun et supplement hertil. Fluerne trives bedst hos kalvene og i kalvemiljøet, så tag det med i planlægningen af strategien for fluekontrol.
Synet af køer på græs eller kvier i engen er noget, som forbrugerne sætter pris på. Derimod kan billedet hurtigt skæmmes, hvis dyrene er flueplagede. Det gælder for øvrigt også for de indendørs-opstaldede dyr, som får besøg af børnehaven eller lignende. Derfor kan det være gavnligt med anvendelse af pour-on midler, som beskytter dyrene. Læs mere om forskellige redskaber og metoder i faktaboksen.

SKRIV EN BESKED PÅ FACEBOOK, NÅR DU KØRER GYLLE UD

Planlæg gylleudkørsel, så det ikke sker den dag, hvor din nabo holder konfirmation i haveteltet. Det er i det hele taget en god idé at melde ud, hvornår der bliver kørt gylle ud. På den måde kan naboen planlægge, om tøjet skal på tørresnoren eller ej. Der er eksempler på, at landmænd har meddelt, at alle børn kan gå i det lokale supermarked eller lignende og få en gratis is, som plaster på såret for at det lugter lidt. Kommunikation er vejen frem, så find den kanal, hvor du får dit lokalsamfund i tale, hvad enten det er Facebook, en lokal hjemmeside, en opringning til børnehaven eller et simpelt skilt ude ved vejen.

DIN NABO ER DIN BEDSTE REKLAME

Når du lægger et stort arbejde i god gødningshåndtering og staldhygiejne, så gør det med visheden om, at færre fluer også kommer andre end dig selv og dine dyr til gode. Ligesom den gode kommunikation til din nabo f.eks. omkring gylleudkørsel også kan starte et godt naboskab.

Husk på at din nabo også er forbruger. Landbrugets gode ry og omdømme skal ikke kun plejes af de store interessenter omkring landbruget. Nej, du kan selv tage initiativer, som kan være endnu mere effektive og desuden gøre dig til lokalsamfundets og ikke mindst din nabos helt i den kommende sommerperiode.

Faktaboks

Forskellige redskaber og metoder til fluebekæmpelse

Det er vigtigt, at du kombinerer flere indsatsområder, når du laver din fluestrategi. Brug både mekaniske bekæmpelsesmidler, larvebekæmpelsesmidler og ”pour-on” produkter. På den måde sikrer du bedst mulig virkning.

Mekaniske- og larvebekæmpelsesmidler

Tidligt på året kan du med fordel anvende fluefangere med lim og lysfælder. De er effektive selv på små fluepopulationer og er billige i drift. Når fluemængden øges, kan du anvende larvebekæmpelsesmidler. Disse midler vandes ud på dybstrøelsen og andre steder, hvor gødningen ligger i en længere periode. Fluelarver og hunfluer har behov for protein, og proteinet er tilgængeligt i frisk kalvegødning, samt mælk og foderrester. Ko-gødning er ikke noget godt vækstmedium for hunfluens ægproduktion og fluelarvens udvikling. Gødning, som ikke bliver suppleret med frisk gødning hele tiden, er uinteressant som fluemedium efter cirka 3 uger.                         

Pour-on produkter – vær’ omhyggelig ved dit valg

De senere år har ”pour-on” produkter til anvendelse direkte på dyrene været meget populære. Måden de anvendes på, er meget forskellig: Fra behandling af udvalgte ko-grupper (malkehold) til behandling af alle dyr i stalden. De virker ved at dræbe og afskrække fluer.  Der er stor forskel på, hvor LÆNGE midlerne virker på dyret. Tag det med i betragtning, når du vælger dit pour-on middel, så du sparer tid og stress ved at undgå indfangning til ekstra behandling.

Årsag til reduceret effekt

Af og til opleves det, at den gode effekt reduceres. Årsagen er, at produktet enten er opbrugt på dyret, eller at der er udviklet resistens overfor midlet. Får du mistanke om resistens overfor et af dine bekæmpelsesmidler, skal du stoppe med at anvende det straks. Du skal undlade at bruge bekæmpelsesmidler med samme indholdsstof, som det der er set resistens overfor, fra starten af den kommende sæson, og når midlet tages i brug igen, skal det ske i kortere perioder, hvor effekten kontrolleres.

Du kan se mere om bekæmpelsesmidler på http://www.dpil.dk/dpil2005/pdf/Retningslinier-for-fluebek%C3%A6mpelse.pdf    

Eller kontakt din besætningsdyrlæge, hvis du har spørgsmål angående fluer og fluebekæmpelse.

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, Kvæg

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.