Høj arbejdsløn gør malkerobotten attraktiv
Malkerobotter har altid været en lidt dyrere løsning end andre malkesystemer på grund af en større kapitalbinding. Men stigende lønudgifter til malkning mindsker gabet mellem malkerobotter og manuelle malkesystemer

Indtil for få år siden har det været nærmest en tommelfingerregel, at fremstillingsprisen var ca. 10 øre højere pr. kg mælk på konventionelle bedrifter med malkerobotter og køer af stor race.

I BusinessCheck Kvæg 2018 var forskellen skrumpet ind til seks øre, og i 2017 var den faktisk kun fem øre.

»I de seneste år har vi set, at forskellen er mindsket, primært fordi lønomkostningerne i de øvrige malkesystemer er steget.

Den udvikling vil alt andet lige fortsætte, og derfor vil AMS og de øvrige malkesystemer nærme sig hinanden, selv om AMS-bedrifterne stadig vil have mere kapital bundet end de øvrige malkesystemer«, forklarer Aage Harrild Nielsen, kvægrådgiver hos B & K Gruppen med speciale i bl.a. produktionsøkonomi og AMS.

I takt med at forskellen i produktionsøkonomi indsnævres, og at kvalificeret arbejdskraft bliver en stadig større udfordring at finde, vurderer han derfor, at AMS igen vil blive overvejet seriøst efter år med stagnation i antallet af AMS-bedrifter.

»Vi ser allerede, at bankerne ikke længere er helt afvisende«, påpeger han.

Stort afkast

Både den nuværende og den historiske forskel skyldes især, at malkerobotter er dyrere at anskaffe end andre malkesystemer og derfor binder mere kapital. I gennemsnit 8.000 kroner mere pr. årsko end malkestalde og 8.650 kroner mere end malkekarruseller.

Det stiller krav om en højere ydelse i AMS-besætninger samt et lavere arbejdskraftbehov. Og det præsterer AMS-besætningerne med stor race og konventionel drift da også ifølge BusinessCheck 2018.

Hvad angår ydelsen, ligger AMS-besætninger med 10.813 kg EKM/årsko leveret til mejeriet 224 kg EKM over besætningerne med malkestald og 92 kg EKM over karrusel-besætningerne.

Arbejdstidsforbruget, målt i kroner pr. årsko, er 3.725 kroner i AMS-besætninger, mens det er 4.219 kroner i karrusel-besætninger og 4.476 kroner i besætninger med malkestald.

Nu er BusinessCheck primært et benchmarkværktøj, og her bruger de ti procent bedste AMS-besætninger med konventionel drift og køer af stor race 3.291 kroner i arbejdsomkostninger pr. årsko og leverer 11.881 kg EKM/årsko.

Faktaboks

Lær af de dygtigste AMS-besætninger

  • I det netop udkomne nummer af fagmagasinet KVÆG kan du møde to besætninger med Lely-robotter og en besætning med DeLaval-robotter. Størrelsen svinger fra 440 årskøer og seks robotter til 140 årskøer og to malkerobotter.
  • Fælles for de tre besætninger er en meget høj døgnydelse pr. malkerobot i intervallet 2.500-3.000 kg EKM/malkerobot.
  • Den høje døgnydelse er attraktiv, fordi den fortynder en lang række af omkostningerne ved malkerobotterne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.