Klimakamp for kvægbrugere: Forsur gyllen og giv mere fedt i foderet

Opdateret klimakatalog giver praktiske løsninger, gode råd og tal for klimaeffekt.

Fedt i drøvtyggernes foderration nedsætter metanudledningen på flere måder: Det mindsker metan i vommen, fedt erstatter en del af foderets kulhydrater som energikilde, som derved undgås omsat i vommen, fedt kan påvirke mikroorganismerne i vommen, så metandannelsen reduceres og umættede fedtsyrer og optager hydrogen, så der er mindre substrat til methanogenerne.

Det og meget andet kan man læse i det opdaterede klimakatalog til landmænd med angivelser af, hvad de konkret kan gøre på deres bedrifter. 

Klimakataloget kommer med cases og bliver også meget mere konkret på mængder og metoder, end ovenstående. 

Som mælkeproducent fremhæver klimakataloget også forsuring af gylle og levering af gylle til biogas som metoder til at reducere udledningen af klimagasser. Sædskifter med mere græs, flere bælgplanter og efterafgrøder er noget af det, som kvægbrugere kan gøre på plantesiden.

I kataloget er der sat tal på hvert enkelt tiltags bidrag til at mindske udledningen af drivhusgasser. Tallene er estimater. Der kan findes eksempler i kataloget på landmænd, som har implementeret de forskellige ideer, har fortalt om deres erfaringer og derved givet et konkret bud på, hvordan klimatiltaget kan sættes i værk hos andre klimaansvarlige landmænd.

Samtidig er der forslag til videre læsning og relevante kontaktpersoner. 

Kataloget er opdateret af Økolgisk Landsforening og Seges Innovation.

Klik her og se det opdaterede katalog
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.