Læg en plan nu - sådan får du mest muligt græs i køerne i maj og juni
Med lave grovfoderbeholdninger er et godt resultat af afgræsningen måske mere aktuelt end nogensinde.

Af Hans Lund, økologirådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Vi satser på tidligt forår og hurtig start på græsvæksten.

Mange steder er grovfoderbeholdningerne små og i værste fald væk til 1. maj. Derfor bliver afgræsningen af større betydning, end den har været i mange år.

Køerne kan æde meget frisk græs, specielt i maj og juni hvor kvaliteten og ædelysten er i top. Det kræver planlægning og styring, hvis det skal lykkedes. Derfor skal du bruge tiden før afgræsningen til at lave en plan. Vurdér beholdninger og de marker, der er til rådighed for afgræsning.

Hvordan gøres det bedst?

Er du til storfoldsafgræsning, eller vil du udnytte det ekstra potentiale, der er ved et foldsystem, hvor græsset får hvile?

Storfoldsafgræsning er mindre arbejdstungt end et foldsystem med mange folde. Derimod er produktionen i marken mindre ved storfoldsafgræsning.

Det viser opgørelser fra Eliteafgræsning 2018, som bygger på resultater fra 30 økologiske mælkeproducenter, hvor der har været et merudbytte i afgræsningsmarkerne på 1.156 kg tørstof pr. ha ved foldafgræsning (mere end syv dages hvile imellem afgræsninger).

2018 var godt nok et usædvanligt år, men med hviletid til afgræsningsmarkerne vil der uden tvivl være en højere produktion, da bladarealet vil være større. Større bladareal er ensbetydende med større fotosyntese og dermed større produktion.

En sidegevinst er, at græsset bliver mere ”vomvenligt”, når det bliver længere. Tyggetiden stiger, hvilket medfører en bedre omsætning i vommen.

Tabel 1. Resultater for Eliteafgræsning 2018

Eliteafgræsning er planlægning og opfølgning på afgræsning.

Eliteafgræsning

Planen bør tage højde for:

  • Vurder hvordan markerne kan opdeles. Det behøver nødvendigvis ikke være ens størrelse, men skal tage højde for, hvor meget græs der er på de enkelte marker. 1. års marker producerer mere end ældre marker.
  • Beregn herefter hvor meget græs der kan forventes produceret/dag, og læg planen derefter.
  • Der skal tages et ”rigtigt” slæt mindst én gang på alle afgræsningsmarker. Græsset skal have hvile i mindst tre uger og gerne fire uger.
  • Det er vigtigt, at køerne kommer på græs tidligt i foråret. Kommer køerne for sent på græs, kan de første par måneder være en udfordring. Det er afgørende for en god start, at køerne kommer på græs, når græsset begynder at gro. Æder køerne ikke græsset i bund fra start, vil der ved næste afgræsning være stor risiko for stængelvækst. Hellere nogle dage for tidligt ud end nogle dage for sent.

"En god plan er afgørende og hold dig til planen,". lyder et citat fra en økologisk mælkeproducent med AMS, 340 køer og 11.200 kg EKM.

Hvor mange folde?

Antallet af folde er ikke afhængig af malkesystem. Det væsentlige er, at græsmarken får hvile mellem afgræsningerne.

Det er meget oppe i tiden med faste kørespor i markerne. Velvidende at køer ikke træder lige så hårdt som en gyllevogn, så betyder det noget for marken, at den betrædes af køernes klove.

Når græsset er bidt af, sætter det straks nye skud, og bides de af, vil det også gå ud over tilvæksten. Det afgørende er, at markerne får hvile i så lang tid som muligt, dog ikke over ca. 14 dage først på sommeren og ikke over 20 -25 dage senere på sommeren.

Kan du ikke etablere det antal folde, der er optimalt i forhold til græsudbyttet, så overvej hvor mange det er muligt, og så gå efter det. Det betaler sig.

Myten om Robotter og afgræsning ikke kan lade sig gøre, holder ikke. Den besætning i Eliteafgræsning, der har haft den højeste græsoptagelse uden ydelsesfald, er en AMS besætning.

Eliteafgræsning har også vist, at høj græsoptagelse og høj ydelse godt kan lade sig gøre.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.