Landmand med 300 køer: Min græskrise er stort set afblæst efter al den regn

Blog fra mælkeproducenten: Niels Holger Nordendahl fik for andet år i træk ikke noget andet slæt. Men græsset har kompenseret godt efter den store mængde regn i juli.

Af Niels Holger Nordendahl – fortalt til Peter Winther Mogensen

Vi har netop skårlagt tredje slæt. Ja i nogles optik er det tid for fjerde slæt, men da vores andet slæt brændte af i forsommerens tørke, så er det altså tredje slæt nu. Jeg var meget pessimistisk i min blog dengang, da tørken var på sit højeste. Det er andet år i træk, at vi ikke får andet slæt, og det kan ses og mærkes på foderbeholdning og produktionsøkonomi. Et år kan vi klare, men helst ikke to i træk.

Men græsset har indtil videre formået at kompensere godt og grundigt. Der stod et godt lag græs af god kvalitet klar til skårlæggeren, så nu er jeg mere fortrøstningsfuld for vores samlede fodringssituation.

Vi valgte lidt utraditionelt at så 20-22 hektar ekstra majs efter vi havde taget første slæt, og det har jo vist sig at være en fornuftig beslutning. Majsen står fortsat godt. Den er langt med blomstring og med at sætte kolber, og jeg tænker, at vi måske kan snitte majs om en god måneds tid. 

Det glæder mig også, at vi valgte at tage helsæd fremfor grønkorn på 20 hektar byg med udlæg. Det gav flere foderenheder at lade det stå, og udlægget er kommet rigtigt godt efter høst af helsæd. Havde vi taget grønkorn i stedet for, var udlægget brændt af.

Jeg har glædet mig meget til at kunne råde over mere grovfoder til fodringen. Vi har været helt ned på 46 procent grovfoder i køernes daglige ration, men nu klatrer vi op over 50 procent og stiler efter at nå over 60 procent. Det plejer også at påvirke fremstillingsprisen positivt at fodre med meget grovfoder.

Den geniale dag

Udover de praktiske og ledelsesmæssige gøremål, så optager Åbent Landbrug mig også en del for tiden. Vi skal ikke selv have besøg i år, men jeg er med i en lokal gruppe på Mors, som hjælper med at arrangere dagen hos en lokal landmand. Vi er så heldige, at der hvert år er en landmand på Mors, som ønsker at holde Åbent Landbrug, og så bakker vi fra landboforeningen Fjordlands side op om bedriften.

Vi er en lille sammentømret gruppe af aktive og tidligere aktive landmænd, som hjælper med de praktiske gøremål i forbindelse med Åbent Landbrug på Mors. Målet er, at værtsparret på dagen for arrangementet kan koncentrere sig om at være værter og landmænd, hvor de kan fortælle og vise frem. Så klarer vi andre det praktiske med at være parkeringsvagter, uddele smagsprøver, guide, stille stole og borde frem og så videre. Det har vi efterhånden rigtig godt styr på. Der plejer gerne at komme 800-1.000 mennesker til Åbent Landbrug her på Mors.

Vi har selv haft Åbent Landbrug to gange og været meget glade for det. Vi er stolte af vores erhverv og vil gerne vise vores landbrug frem. Men det betyder også meget, at vi har en gruppe af dedikerede og selvhjulpne hjælpere. Jeg synes, at arrangementet er helt genialt. Der er efterhånden langt mellem de gratis arrangementer, hvor man tilmed får smagsprøver og kommer helt tæt på dyr. Og jeg synes også, at vi lykkes med at flytte holdninger og give viden videre.

Klar til bjærgning af halm

Vi skal ikke selv høste korn i år, men vi skal hente 1.000-1.500 bigballer halm. Vi har hentet godt 100 indtil videre. Forhåbentlig bedres vejret nu, så vi kan få mere halm hjem.

Alle har afviklet planlagt ferie og efter udskiftning af to elever, kommer der nu lidt ro på. Det faldt så heldigt ud, at vi fik to elever tilbage fra skole og skal sende to afsted. Så mandskabsmæssigt er vi godt med.

Køerne holder aktuelt en dagsydelse på 36,5 kilo EKM og et celletal på 170.000. Det er tre liter mere per ko per dag end målsat, så det er fornuftigt. Måske jeg snart skal sætte målet lidt op?

Faktaboks

Nordendahl

 • 300 køer, 40 pct. røde, 30 pct. holstein og resten krydsninger
 • Sælger tyrekalve som spæde til fast aftager
 • 11.500 kg EKM pr. årsko
 • Malker to gange om dagen
 • 5 ansatte plus skoledrenge
 • Staldanlæg fra 2009
 • 230 hektar, 90 hektar lejet
 • Fortrinsvis majs og græs, plus lidt korn
 • Marker passes overvejende af maskinstation
 • 5. generation på ejendommen
 • Niels Holger Nordendahl er 50 år, gift med Mette, der er lærer i Salling
 • 4 børn – Johanne, 22 år, Magnus 18 år, Laurits 14 år og Agnete 13 år

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.