Mælkeproducent: Tre ting faldt i hak - nu har jeg igen styr på foderforsyningen

Blog fra mælkebedriften: Niels Peter Landmark har både købt græsensilage og fået tilbudt et ekstra afgræsningsareal - og så er køerne kommet på græs.

Af Niels Peter Landmark, økologisk mælkeproducent - fortalt til Stig Bundgaard

For en måneds tid siden havde jeg ikke styr på foderforsyningen efter sidste års tørke, men det er der kommet nu.

Jeg har efterhånden prøvet mange gange, at der har været usikkerhed omkring foderet sidst på vintersæsonen, men det er altid gået i orden, så jeg er egentlig ikke så bekymret.

Den seneste måned har jeg købt ensilage, jeg har fået tilbudt og sagt ja til et økologisk græsningsareal, og så er malkekøerne kommet på græs allerede sidste dag i marts. Det har alt sammen betydet, at foderforsyningen til kvæget nu er i orden.

Køb af ensilage

Jeg har fået flere tilbud på køb af grovfoder den seneste måned, dels fordi nogle kolleger havde læst min seneste blog her på Kvæg Plus, dels efter jeg havde nævnt det på et øko-møde.

De fleste af tilbuddene var for wrapballer, men lange strå passer ikke lige til min fuldfoderblander, så det har jeg valgt fra, eller også var det tilbud med for stor transportafstand.

Nu har jeg lavet en aftale med en kvægbruger om køb af en til to måneders forbrug af græsensilage af 1. slæt, som han ikke har brug for. Bedriften ligger ca. tre kilometer væk, og jeg får det læsset på en vogn, hvorefter jeg vejer første læs af, når det kommer i fuldfoderblanderen, og det regner vi så efter for de følgende læs. Prisen har vi ikke aftalt endnu.

Græsensilagen skal bruges både til malkekøer, goldkøer og kvier, og nu kan jeg få afgræsningsmarkerne til at strække noget længere.

Leje af afgræsningsareal

Jeg har også været så heldigt at få tilbudt fire hektar økologisk græsningsareal på en mindre bedrift, som ikke bruger arealet. Vi har ikke aftalt en pris, men det bliver helt sikkert en billig løsning for mig

Da græsset alligevel skulle slås ned ifølge reglerne, har jeg fået lov til at leje arealet, som ligger tre kilometer fra min bedrift. Det er med rajgræs, dog uden kløver, men det passer fint med, at der kan gå fem goldkøer og fem kælvningskøer i sommerhalvåret. Udover græsset får køerne tildelt mineraler, korn og kraftfoder.

Nu lover meteorologerne frost i denne uge, så der går nok 14 dages tid inden de 10 køer kommer på græsmarken. Der er trukket vand til arealet, og så skal vi have sat hegn op.

Vi slæber et træ ind på arealet, som køerne kan gnubbe sig op ad, og de får læ under en kreauturvogn med tag, jeg kører derned.

Køerne på græs

Som planlagt kom de 55 malkekøer på græs på sidste dag i marts.

De skifter mellem fire folde på hver cirka tre hektar. Foldene ligger som i en vifte ud fra gården, og den som er længst væk er der ca. 500 meter ud til. Jeg har taget to andre folde ud til græsslæt.

Det går godt med afgræsningen. Der er kommet god vækst i græsset, og køerne æder fint af det, så de stort set ikke kan æde mere end græsset.

Faktaboks

Niels Peter Landmark

  • Økologisk mælkeproducent, Vejen. Blogger for Kvæg Plus
  • 55 Holstein årskøer
  • Opdræt: Kvier løbes med kønssorteret sæd, halvdelen af køerne krydses med Hereford. Tyrekalve sælges til opfedning.
  • Ydelse: 10.000 kg EKM, tallet er stigende
  • Alle malkekøer går på dybstrøelse, en De Laval malkerobot fra 2011
  • Økolog siden 2009
  • 55 hektar ejet og forpagtet: græs, foderkorn, helsæd og vinterraps

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.