Økoproducent: Foderet er sluppet op - køerne kommer på græs i marts

Blog fra mælkebedriften: Niels Peter Landmark regner med at sætte køerne på græs den sidste dag i marts. Det sidste af vinterfoderet skal bruges til kvierne på stald.

Af Niels Peter Landmark, økologisk mælkeproducent - fortalt til Stig Bundgaard

Jeg har besluttet mig for, at udbinding sker om cirka 14 dages tid, nok den sidste dag i marts. Det er mindst 14 dage tidligere end normalt. 

Vejrudsigten tyder på, at det vil regne den næste uges tid, og det er fint nok, hvis det så holder op igen. Markerne grønnes, og græsset er så småt begyndt at stå og blafre i vinden. 

I sidste uge blev jeg færdig med at køre gylle ud på afgræsningsmarkerne, og med en del nedbør på det seneste skulle der ikke være noget gylle tilbage på græsset.

55 køer skal på græs

Det er nødvendigt med tidlig udbinding, fordi foderet i form af græs- og byghelsædsensilage er ved at slippe op. I den store  silo er der to meter ensilage tilbage, i den lille lidt mere, mens den midterste silo har været tom hele året.

Jeg forsøger fortsat at få foderet til at strække lidt længere ved at tilføre halm i foderblandingen, men jeg har dog ikke skruet op for andelen siden seneste blog. Heldigvis malker dyrene stadigvæk nogenlunde.

I alt bliver 55 køer sendt på græs. Kvierne bliver i stalden indtil videre, fordi de skal græsse ude i engene, som er fuldstændigt oversvømmede. De får den sidste af byghelsædsensilagen samt græsensilage fra 5. slæt. 

Går det helt skidt med vejret, bliver jeg nødt til at købe wrap-baller, selv det er dyrt lige nu. Det vil jeg selvfølgelig helst undgå - måske kan jeg købe lidt hen på forsommeren, når wrapballerne bliver billigere.

Heldigvis har solen meget magt nu, så det bliver i hvert fald ikke isvinter i denne omgang.

Jeg regner med at dele de 22 hektar afgræsningsmarker op i syv folde, så køerne kan få et nyt stykke græs at gå på hver dag i ugen. 

Jeg har også afgræsningsmarker på den anden side af vejen, men det kommer først på tale til sommer og kun som nødløsning, fordi det vil kræve ekstra arbejdskraft at håndtere.

Op til 150 tilskuere til dansende køer

Når køerne skal på græs, inviterer jeg alle lokale til at komme og kigge på. Det har vi gjort i mange år. 

Der møder i omegnen af 100-150 op og kigger med, blandt andet nogle skoleklasser, mens andre har det som en fast tradition og kommer med børn og børnebørn hvert år. Jeg vil helst ikke have det større end jeg kan nå at hilse på alle personligt. 

Jeg kaster nogle halmballer op på en traktorvogn, så børnene kan få en tur - det plejer at være meget populært.

Stort salg af kvier til eksport

Jeg har godt gang i salget af kvier til eksport i øjeblikket, både højdrægtige og lavdrægtige. Jeg sælger stort set alle de kvier, jeg kan komme af sted med. 

Lige nu har jeg tilmeldt 9-10 dyr til private eksportører ,og der komme opkøbere og kigger på både i denne uge og næste uge.

Aktuelt er priserne ca. 10.200 kr. for en kvie insimineret med kønssorteret sæd, mens prisen med almindelig sæd er 9.500 kroner.

Jeg forstår ikke de opkøbere, som vælger at købe kvier insimineret med almindelig sæd. Med kønssorteret sæd ligger mine kvier på en sandsynlighed på 95 procent for at kælve med en kvie, mens chancen med almindelig sæd jo kun er cirka 50 procent.

Faktaboks

Niels Peter Landmark

  • Økologisk mælkeproducent, Vejen. Blogger for Kvæg Plus
  • 55 Holstein årskøer
  • Opdræt: Kvier løbes med kønssorteret sæd, halvdelen af køerne krydses med Hereford. Tyrekalve sælges til opfedning.
  • Ydelse: 10.000 kg EKM, tallet er stigende
  • Alle malkekøer går på dybstrøelse, en De Laval malkerobot fra 2011
  • Økolog siden 2009
  • 55 hektar ejet og forpagtet: græs, foderkorn, helsæd og vinterraps

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.