Betalt indhold af MSD Animal Health

Mere mælk og vaccination reducerede lungebetændelserne med 2/3

I en stor midtjysk kvægbesætning var der store problemer med lungebetændelse hos de helt unge kalve. En intensiveret indsats resulterede i, at lungebetændelserne hos kalvene blev reduceret til 1/3 af behandlingerne før, tiltagene blev iværksat.

I det følgende kan du læse, hvordan besætningen gennem simple tiltag og vaccination mod bl.a. Parainfluenza 3 (PI-3) har rykket positivt på kalvesundheden.

I en malkekvægsbesætning med 500 køer var der pres på kalveafdelingen, da besætningen er under udvidelse. Gennem en periode var det tydeligt, at de helt unge kalve omkring 1-2 uger gamle fik lungebetændelse. Og desuden var lungebetændelserne svære at behandle. Et møde med fokus på kalvene blev sat i stand, og dyrlæger fra Kvægdyrlægerne Midt og MSD Animal Health deltog. Prøver viste, at råmælksforsyningen var i orden. Mod forventning viste nogle blodprøver rekordhøje antistofværdier for PI-3, der sandsynligvis var årsagen til lungebetændelserne. I første omgang havde man på baggrund af symptomerne formodning om, at BRS-virus var den udløsende årsag, men det var altså ikke tilfældet.

PI-3 er ”Den Glemte Luftvejsvirus”

PI-3 er en virus, som kan findes i stort set alle kvægbesætninger, og er ofte involveret i lungebetændelse, hvor den baner vejen for bakterielle infektioner. Mange antager fejlagtigt, at PI-3 ikke udgør en risiko i sig selv, men det er ikke sandt, da der er eksempler på, at PI-3 alene har kapacitet til at udvikle lungebetændelse med klare produktivitets- og velfærdstab. Så uanset om PI-3 er alene eller i ledtog med andre patogener, kan virusset ikke negligeres, når man vil imødekomme en lungebetændelsesudfordringen. I den pågældende besætning var antistofværdierne så høje, at der ikke var tvivl om, at PI-3 var en udfordring.

Andre simple tiltag

Foruden vaccination blev der også implementeret en række andre tiltag i besætningen, som f.eks.  tildeling af ekstra mælk til kalvene, fokus på kraftfoderindtag og vand lige efter mælk i suttespande. Det stigende energiindtag fra kraftfoder og mælk især betød, at kalvene blev bedre rustet til at svare på vaccinen og til at modstå infektionspresset fra miljøet generelt.

Tiltagene gav pote

Efter ca. 3-4 måneder blev der igen holdt et møde i besætningen, og det kunne konstateres, at dødeligheden var faldet og lungebetændelsesbehandlingerne reduceret med 2/3. Målet er stadig ikke nået, men sundhedstilstanden hos kalvene er generelt meget bedre, hvor nu også behandlingerne har effekt. Vaccination kan ikke kompensere for forhold med høj belægning og gamle staldafsnit, men med rette vaccinationsprocedure funderet i diagnostik og fokus på hvilke tiltag, der kan gøres, kan det være et godt redskab i kampen mod lungebetændelse.

Hvis du har udfordringer med lungebetændelse og er interesseret i at komme til bunds i det, så tag fat i din dyrlæge, der kan hjælpe med udredning og information, om vaccination kunne være en mulighed. Læs også artiklen om ultralydsscanning som redskab i kampen mod lungebetændelse på link HER

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, lungebetændelse, kalve, vaccination, parainfluenza

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.