Nyt værktøj udpeger ømme punkter for kalvesundhed

Målrettet værktøj på vej til at prioritere indsatsen i kalvepasning på bedriftsniveau, så der sættes ind der, hvor indsatsen et mest nødvendig og bedst betaler sig.

I den tiendedel af besætningerne med den dårligste kalvesundhed har man en kalvedødelighed på 14-15 procent, og dermed har den enkelte kalv lige så gode overlevelsesmuligheder, som hvis man spillede russisk roulette med den.«

Sådan lyder det fra dyrlæge og Ph.d. Peter Raundal, specialkonsulent hos Seges Kvæg. I russisk roulette affyrer deltagerne på skift et skud mod deres eget hoved med en tromlerevolver med fem tomme og ét ladt kammer, - i hvert fald, når det foregår på film.

»Derfor gælder det for bedriften om at have så godt styr på sine kalvepasningsrutiner, at kalven undgår ’kuglen’,« uddyber han.

Hvad pasningsrutinerne angår, er der som sådan ikke så meget nyt under solen. Det gælder bl.a. om at have styr på hygiejne og fodring, sikre effektiv smittebeskyttelse samt faste rutiner for tilsyn og pasning, og det ligger der en lang række anbefalinger til at få sat i system.

»Men vi har i en stor spørgeskemaundersøgelse fået afdækket, at mange bedrifter fortsat ikke følger anbefalingerne til at opnå den bedst mulige sundhed og trivsel,« påpeger Peter Raundal.

Test dine rutine

Det gør det internetbasserede hjælpe- og analyseværktøj BioSecure interessant til at måle den enkelte bedrifts indsats og hjælpe med at finde områder, hvor indsatsen bør øges.

Værktøjet er udviklet af professor Liza Rosenbaum Nielsen, Københavns Universitet, i samarbejde med bl.a. Seges og lokale kvægbrugsrådgivninger. Det baserer sig på anerkendt viden med dokumenteret effekt om smittebeskyttelse og kan identificere indsatsområder på den enkelte bedrift helt ned i de praktiske detaljer i for eksempel rutinerne for råmælkstildeling ved at udfylde et spørgeskema på internettet.

Besvarelserne fra bedriftsniveau holdes op mod kvægdatabaser over sygdomsforekomster og smitterisici, så den fremtidige indsats kan prioriteres ift. problem og effekt. Værktøjet er nu så småt ved at blive introduceret og kan prøves af på hjemmesiden www.biosecure.dk.

»Det giver en indsats, der er målrettet den enkelte besætning og hjælper til at finde de steder på bedriften, hvor kæden springer af,« slutter Peter Raundal

Faktaboks

Kalvedødeligheden 

  • De seneste opgørelser af kalvedødeligheden i mælkeproduktionen viser, at indsatsen nu bærer frugt.
  • Normalt er januar den måned på året, hvor kalvedødeligheden er højst - i 2016 10,3 procent. Men tallene for januar 2017 viser 8,5 procent kalvedødelighed. Denne vinter har hidtil været mild, men faldet skyldes ifølge eksperterne bedre pasning, da der også tidligere ifølge DMI har været milde vintre.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.