Sådan gødsker du kløvergræs til slæt ved nye kvælstofnormer
Flere faktorer skal inddrages, når mængden af kvælstof til en kløvergræsmark skal fastsættes.

Af Hans Erik Larsen, grovfoderkonsulent, Centrovice

Med de nye forhøjede kvælstofnormer kan man stille spørgsmålet, om kløvergræsmarken nu skal gødes med den fulde kvote?

Et spørgsmål, der ikke er mindre aktuelt, nu da kvælstof er billigere, end det har været de seneste par år. Med de nye kvælstofnormer er der mulighed for at tildele fra 282 – 297 kg N pr. ha, alt efter jordtype og mulighed for vanding.

Lønner det sig at bruge hele kvoten?

Inddrag flere faktorer

Flere faktorer skal inddrages, når mængden af kvælstof til en kløvergræsmark skal fastsættes. Er der både rød- og hvidkløver i marken? Hvilket brugsår har markene, og hvor stor er bestanden af kløver?

Der er i de senere år udført en del forsøg med kvælstofgødskning af kløvergræs, ligesom vi har en del praktiske erfaringer med gødskning under de foregående års stramme kvælstofkvoter.

Ved dyrkning af hvidkløvergræs til slæt har det vist sig, at det ofte lønner sig at bruge meget kvælstof – svarende til hele den nye kvote – også selvom der er en rimelig god kløverbestand.

Dog anbefaler vi, at man i første brugsår bruger lidt mindre kvælstof for at sikre en god etablering af hvidkløveren. I 2. og senere brugsår tåler hvidkløver en kraftigere gødskning.

Rødkløver bidrager med mere N

Rødkløver er bedre end hvidkløver til at bidrage med kvælstof til produktionen i kløvergræsmarken. Forsøg har vist, at en rødkløverrig græsblanding med halv kvælstoftildeling har givet samme udbytte i foderenheder og protein som andre blandinger ved fuld kvælstoftildeling.

Har man en mark med rødkløvergræs med en god bestand af kløver på ca. 30 procent eller derover, så er det lønsomt at bruge ca. halvdelen af den nye kvælstofkvote.

Vi ser ofte, at kløveren får bedre fat i 2. brugsår, og derfor har disse marker ikke brug for mere kvælstof end 1. år. Kraftig gødskning af en blanding med rødkløver, påvirker bestanden af rødkløver negativt.

Kend kløverbestanden

Det er utrolig vigtigt at kende bestanden af kløver i sin mark. Er kløverandelen lille, ca. 15 procent eller derunder, så skal der uanset kløvergræsblanding og brugsår gødes med det kvælstof, som er til rådighed.

Der er gode grunde til fortsat at avle kløvergræs til slæt med indhold af både rød- og hvidkløver. Et godt bidrag til kvælstofforsyningen, og for rødkløverens vedkommende, et dybt rodnet, som under tørre forhold hjælper til produktionen, er faktorer, der bør indgå i overvejelserne ved fremtidige udlæg af græs til slæt.

I de anbefalede frøblandinger til græsmarker findes der blandinger til forskellig anvendelse. Du kan drøfte valget med din rådgiver.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.