Betalt indhold af MSD Animal Health

Sådan vil Ann reducere antibiotikaforbruget på I/S Vadgård

Sammen med fire andre frontløbende landmænd deltager Ann Sørensen i en ERFA-gruppe med fokus på at reducere antibiotikaforbruget.

ERFA-besøget hos I/S Vadgård resulterede i forbedringsforslag på yversundhedsområdet fra de andre landmænd og dyrlæger i gruppen. Ann udvalgte fire af de konkrete forslag. I det følgende kan du læse hvilke tiltag, som skal hjælpe Ann til at lykkes med målet om at reducere antibiotikaforbruget i hendes besætning.

I/S Vadgård, hvor Ann er driftsleder, er en AMS-besætning på 300 køer i Starup. Deltagelse i ERFA-gruppen med fokus på reduktion af antibiotika, var der ikke så meget tvivl om, da projektet blev iværksat af Skovbjerg Dyrlægeteam og MSD Animal Health. ”Vi tænker i forvejen meget på miljøet, og er ikke bange for at tænke alternativt. Projektet kunne være endnu et skridt i den rigtige retning” fortæller hun.

Udover Ann består gruppen af fire andre frontløbende landmænd eller driftsledere, som også ønsker at reducere deres antibiotikaforbrug.

Yversundhed blev fokusområdet

På det første møde i ERFA-gruppen blev det konstateret, at området med størst potentiale til at reduktion af antibiotika på I/S Vadgård, var yverlidelser. Det andet møde i gruppen foregik i besætningen, og efter staldrunde, analyse af udskrifter og indlæg skulle handlingsplanen lægges. Hver deltager bidrog med ting, som allerede gik godt og dernæst områder med potentiale til forbedring.

Områder som gøres godt på I/S Vadgård

Der er allerede sket forbedringer, som kan spores i udskrifterne. Eksempler på tiltag, som fik stor ros af de medvirkende deltagere, var bl.a. omhyggelig afgoldningsprocedure samt ugentlig pattedypning af både kvier og goldkøer.

”Det har givet færre infektioner i goldperioden, og desuden nemmere malketilvænning af 1. kalvskøerne, når de er vant til at blive håndteret ved yveret”, siger Ann. Derudover blev tiltag som fri ko-trafik, nyrillet gulv og nye vandmadrasser i dele af stalden bemærket, ligesom fokus på rengøring af robottens arm og -kopper 2 gange dagligt med BØRSTE (og ikke højttryksrenser) også var synligt for alle.

Sponsoreret MSD Animal Health

Driftsleder Ann Sørensen og eleven Line Lindholm Christensen, som begge er overbeviste om, at tiltagene nok skal lykkes.

Daglig strøelse i sengene og skumrengøring af robotrummet

Hidtil er strøelsen blevet kørt ud én gang ugentligt og derefter skubbet ned i sengen efter behov. Ét af punkterne i handlingsplanen blev daglig strøelse. Ved nærmere eftertanke kunne proceduren klares hurtigere og desuden reducere stress, når køerne vænnede sig til den daglige procedure.

Daglig skumrengøring af hele robotrummet blev valgt som yderligere tiltag på hygiejnen. ”Robotten vasker alligevel 1 time hver dag, og så kan jeg sagtens nå at skumme ind og afskylle igen, inden robotten igen er klar til at malke. Det vil ikke kræve det helt store at iværksætte for mig”, fortæller Ann, som i forvejen bruger meget tid på rengøring af kopper, børster og robotarm.

Flere mælkeprøver og bedre aktion på celletalsudskriften

Ved analysen blev det konstateret at tre køer står for 25% af celletallet, og at mange køer behandles i senlaktationen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Ann vil fremadrettet nøje analysere celletalsudskriften og derefter udpege køer til mælkeprøveudtagning. Tilsammen skal det give hende et bedre grundlag til at beslutte, om der skal behandles eller om f.eks. udsætning er et bedre valg. Andre gode forslag blev også diskuteret, bl.a. bedre holdopdeling af køerne og muligheden for vaccination.

Derfor vil det lykkes

Handlingsplanen med de fire tiltag blev diskuteret af gruppen. Hvad var der behov for, hvis Ann og eleven Line skal lykkes med planen? Hurtigt blev det klart, at udover indkøb af skumsprøjte til vandslangen, så var succesen afhængig af, at de resterende medarbejdere i stalden kunne se idéen med daglig strøelse. Men Ann er ikke så bekymret: ”Når medarbejderen forstår tiltagets værdi, så bliver det hurtigt en integreret rutine… og faktisk kommer vi til at få en mere ensartet hverdag, der også kommer køerne til gavn”

I næste måned mødes ERFA-gruppen igen i anden besætning, hvor endnu en handlingsplan skal iværksættes. Læs mere om ERFA-gruppen ved at klikke her 

Faktaboks

Deltagere i ”Antibiotika-reduktions ERFA-gruppen”:

  • Roland Vermeulen, driftleder hos Rud Bruun, 150 økologiske køer i Holsted
  • Ann Sørensen, driftsleder hos I/S Vadgård, 300 køer i Starup
  • Per Sørensen, besætningsejer, 240 køer i Glejbjerg
  • Danitsja van der Berg Rientjes, besætningsejer, 400 køer i Varde

 

Handlingsplan for I/S Vadgård:

  1. Daglig udkørsel af strøelse
  2. Daglig skum-rengøring af robotmalkerummet, når der alligevel vaskes
  3. Udvælgelse af rette dyr til behandling gennem 1) analyse af celletalsliste og 2) udtag af mælkeprøver

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, antibiotikaforbrug, forebyggende, ERFA-gruppe, antibiotika

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.