Sektordirektør: Reduktion af metan ér et vigtigt mål

Landbruget leverer 21 procent mere mælk årligt med 7,5 procent mindre metanudledning end i 1990. Samtidig er samfundets udledning af CO2 steget.

- Der er ingen tvivl om, at reduktion af metanudledningen er et vigtigt mål,
når den globale opvarmning skal mindskes.

Sådan lød det fra sektordirektør Ida M.L.D. Storm, Landbrug & Fødevarer Kvæg i beretningen på årsmødet i Herning mandag formiddag. 

Så selv om mange har påpeget, at det ikke er kvægbruget, der har øget klimabelastningen, så kan kvægbruget altså være en del af løsningen. 

Ida Storm forklarede, hvordan det faktisk har stor effekt på jordens opvarmning, når kvægbrugere når resultater i forhold til at mindske udledningen af metan. Og det har kvægbruget allerede gjort. 

Samlet set er den årlige udledning faldet med 13.600 ton metan, svarende til 7,5 procent. Det er særdeles bemærkelsesværdigt, for i samme periode er mælkeproduktionen steget med 21 procent.

- Metan-dynen fra de danske køer er altså blevet mindre de sidste 30 år samtidig med, at vi sikrer kvalitetsfødevarer til flere mennesker, sagde hun.

Mindre metan, mere CO2

Bemærkelsesværdigt er det også, at mens metanudledningen er faldet, er udledningen af CO2 bare steget og steget, viste hun. 

Ida M.L.D. Storm forklarede, hvordan der er forskelle mellem det biologiske metan fra for eksempel køerne og den CO2, der kommer fra afbrænding af fossil olie og gas.

I det biologiske kredsløb bindes CO2 i græs og andre planter, der bliver ædt af koen. Noget bliver til CO2 igen når koen fordøjer det, men en del bliver også omdannet til metan I koens vom.Det bliver bøvset op og vil I jordens atmosfære have en langt højere opvarmende effekt, end hvis det var CO2. Som et gennemsnit over 100 år vil det være 25-28 gange mere varmende som CH4 end som CO2. Det er det, man normalt hæfter sig ved, men..

Hurtigere nedbrydning

Metan holder ikke 100 år I atmosfæren. Det bliver I løbet af 10 år nedbrudt, og bliver til den naturlige CO2 igen, som så kan optages I nye planter og så videre. Derfor kan selv små reduktioner I udledningen af biologisk metan faktisk være med til at køle jorden relativt hurtigt, ved at gøre dynen af klimagasser rundt om jorden tyndere.

Omvendt vil enhver udledning af CO2 fra fossile kilder øge opvarmningen, fordi CO2 ikke forsvinder fra atmosfæren. Hver eneste udledning af CO2 fra fossile kilder gør dynen tykkere og tykkere.

- Derfor er det vigtigt, at de forskellige klimagasser behandles forskelligt, og ikke skæres over én kam. Der er forskel på metan og CO2, ligesom der er forskel på de biologiske klimagasser og de fossile. Og det har FN’s klimapanel også erkendt, sagde Ida M.L.D. Storm.

Emneord Kvægkongres 2023

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.