Spar 20-30 kilo kvælstof med placeret gylle

Gylle udbringes så tæt på majssåning som praktisk muligt - tidligst 1. april.

Forsøg i 2021 og 2022 tyder på, at den optimale kvælstofmængde med placeret gylle er mindst 20-30 kilo kvælstof mindre per hektar end med traditionel nedfældet gylle, fordi placeret gylle udnyttes bedre end traditionelt nedfældet gylle. Sådan lyder det fra landskonsulent Martin Mikkelsen, Seges, der holdt indlæg om emnet på Kvægkongressen i Herning tirsdag.

Med en række cowboytrick ved gylleudbringningen kan man få lidt mere ud af sine majsmarker.

- På sandjord tilsættes en nitrifikationshæmmer til gyllen. Ved placering af gyllen anvendes halv dosering af nitrifikationshæmmer, siger han.

Foretræk placeret gylle

Gyllen bør placeres, hvor der er mulighed for det. Gyllen skal placeres i 9-10 centimeters dybde, så der er 4-5 centimeter mellem frø og overkant gylle. For at ramme dette præcist i alle rækker er det nødvendigt med individuel dybdestyring af hver tand på nedfælderen. Gyllen lægges i et cirka 25 centimeter bånd under et vingeskær.

- Selvkørende gyllemaskiner er særlig egnet til det, siger han.

Da der køres i rækkerne, skal dæktrykket ned i nærheden af én bar på gyllemaskinen eller gyllevogn og traktor.

Startgødning

Med nuværende pris på fosfor er der økonomi i at placere den mængde fosfor, der er plads til – maksimalt 15 kilo per hektar. Er der plads til mindre end 7 kilo fosfor per hektar, er det en god idé at bruge en samgranuleret og mindre koncentreret gødning, for eksempel NP 18-6 og NP 26-6 – begge med svovl, bor, zink eller flydende gødninger som for eksempel NP 17-7 og NP 20-5.

- Man skal prioritere marker med særligt behov, for eksempel 1. års majs, lave kølige marker, marker med lavt fosfortal, majs efter kløvergræs, anbefaler Martin Mikkelsen.

Er der ikke plads til fosfor, kan man eventuelt placere 20-25 kilo kvælstof per hektar i NS 21-24, hvor der ikke placeres gylle, og kun hvis man i forvejen køber kvælstof i handelsgødning til majsen.

- NS 21-24 har givet et merudbytte på 130 foderenheder per hektar, hvilket der i sig selv ikke er økonomi i. Der er intet merudbytte for at placere NS 27-4 som startgødning til majs, understreger han.

Endelig lyder det, at der ingen økonomi er i at afhænde gylle for at få plads til startgødning, med mindre modtager af gyllen betaler for N, P og K i gyllen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.