Store forandringer på vej: Lever dine stalde op til lov om hold af kvæg? 

Lov om hold af kvæg er blevet et varmt emne i den senere tid - og dette med god grund. Nogle besætninger står til store forandringer, mens andre har en del nemmere forandringer på gården. 

Af Søren M. Knudsen og Line Christensen, Syddansk Kvæg

Lov om hold af kvæg er blevet erstattet af Lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven), og de fleste krav til indretning af kvægstalde, herunder pladskrav og krav til staldsystemer mm, findes i ”Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg”.

I det følgende kaldes regelsættet for ”Lov om hold af kvæg”. 

Forvirringen omkring lovgivningen sker ofte, fordi den er delt i tre grupper afhængig af, hvornår stalden er taget i brug: Staldbygninger før 2010, mellem 2010-2012 og efter 2012. 

Efter 2012 er nemmere at håndtere, for her skal alt være ifølge lovgivningen fra påbegyndt brug af bygningerne. 

Det bliver straks mere forvirrende for de to andre grupper, hvor det her hedder enten 2024 eller 2022 og 2034 eller 2032. 

Kort fortalt – har man en stald fra før 2010 gælder forandringer fra 2024 og igen fra 2034, mens for stalde taget i brug imellem 2010 og 2012 gælder forandringerne allerede ved ibrugtagning eller fra 2022 og 2032. 

Få hjælp til at gennemskue kravene

Hvilke krav, der stilles, kan ses i Lov om hold af kvæg (Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg), men hold tungen lige i munden med alle årstal og krav.

Ring derfor hellere en gang for meget end en gang for lidt. Vi hjælper gerne med at gennemskue kravene for netop din ejendom og efterfølgende gennemgå stalden, så du ved præcist, hvor der skal sættes ind.  

Husk at to dyr sammen bliver betragtet som et par. Det betyder at tre stk. og derover anses som grupper.

Dette gælder alle dyr på bedriften. 

Faktaboks

Eksempler på udfordringer, der kan være med de nye regler: 

  • En ædeplads og seng pr. nykælver i 12 dage efter kælvning
  • Roterende børster hos alle køer i grupper. Dette gælder også goldkøer, køer i fælles kælvningsbokse og fælles sygebokse – altså alle dyr i grupper
  • Eneste undtagelse er således køer i enkelt-kælvningsbokse og sygebokse (max 2 dyr) 
  • Hudpleje hos ungdyr. Alle ungdyr (alder uden betydning) i grupper skal have mulighed for hudpleje i form af børster. Her er der ikke krav om roterende børster

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.