Tænk dig om før du køber ensileringsmiddel

God kvalitet af græsensilage kræver det gode håndværk, som kan toppes op med ensileringsmiddel, men ensileringsmiddel kan ikke erstatte det gode håndværk - blot lappe lidt på det.   

Af Steen Wessel, Kvægrådgivning Danmark

Sæsonen for ensilering af dette års første slæt græs er så små ved at gå i gang. Analysen her en uge inde i maj viser dog forsat en super høj fordøjelighed i græsset, så mon ikke det meste af første slet er klar den sidste uge i maj. Analyserne viser også et pænt højt proteinindhold, det ændres dog en del frem mod slæt tidspunktet og kan variere meget. Uanset om der er 12 procent protein, eller der er 18 procent protein i græsset, så er målet at bevare størst mulig kvalitet af proteinet i den færdige græsensilage.  

Når græsset ensilerer, danner mælkesyre bakterier sukker og andre let omsættelige kulhydrater om til mælkesyre, derved sænkes pH i ensilagen, der dannes også en del eddikesyre, som giver stabilitet i ensilagen.  Når pH når en vis værdi i forhold til tørstofprocenten i græsset, går ensileringsprocessen i stå. Ved lavt tørstof i græsset opnås tilsvarende lav pH i ensilagen.  

Denne ensileringsproces tager tid, og tidsfaktoren er afgørende for, hvor meget af proteinet, som bliver nedbrudt og omdannet. Når det sker, sænkes AAT værdien, og PBV øges i forhold til udgangspunktet i det friske græs, som udgangspunkt er der stort set samme mængde råprotein.  
Ensileringsmidler

Kan tilsætning af ensileringsmidler gøre en forskel under ensileringen? Her er det korte svar ja, men ….  Der er par grund regler som første lige skal være på plads for at sikre en merværdi af det tilsatte ensileringsmiddel.

  • Brug af ensileringsmidler kan IKKE erstatte det gode håndværk
  • Valg af det ensileringsmiddel

”Det gode håndværk,” når der laves ensilage, er velbeskrevet gennem tiden, og det skal altid have fuldt fokus, når der laves ensilage. Tommelfingerreglen om hurtig fortørring til 32-38 procent tørstof, sammenkøring/pakning og korrekt dækning af den færdige stak gælder forsat.  
Valget af ensileringsmiddel er vigtig, listen af godkendte midler er ret lang, der kan findes en oversigt på Landbrugsinfo. (https://www.landbrugsinfo.dk/basis/8/4/9/foder_fodring_oversigt_ensileringsmidler) 

To typer

Der er to typer af ensilerings midler, de Homofermentative mælkesyre bakterier, de speeder den naturlige proces op, og skaber mere mælkesyre i ensilagen, pH falder hurtigere, mindre nedbrydning af protein i ensileringstiden.   

De Heterofermentative mælkesyrebakterier danner mere eddikesyre og mindre mælkesyre, det giver større stabilitet i stakken især ved udtagning, men den mindre andel af mælkesyre giver en længere ensileringsproces og dermed større risiko for nedbrydning af protein i græsset. 

I praksis er mange af produkterne, som sælges, blandingsprodukter, som indeholder begge typer og kan også godt indeholde andre midler, som typisk har en stabiliserende effekt på den færdige ensilage. Når der vælges produkt, er det vigtigt at tage stilling til, hvilken effekt der ønskes.  Bruges der ensileringsmiddel i græsset, er det som udgangspunkt de homofermentative produkter, som skal anvendes. Det er effekten af en hurtigt og effektiv ensilering, som giver en positiv effekt på proteinkvaliteten.  
Omkostning

Der skal opnås en øget værdi af græsensilagen for at betale omkostningen til ensileringsmidlet.  En mindre nedbrydning af protein i græsset øger foderværdien af græsensilagen i form af større AAT-bidrag fra græsset. Der er også en mindre stigning i energiværdien, når der ikke nedbrydes protein.  Spørgsmålet er om det kan betale sig, hvis det koster 4-5 øre per kilo tørstof og der bruges 5 kilo tørstof i græs i rationen, skal der komme +0,1 kg mælk, eller der skal sparres 25 øre på det indkøbte protein for, at regnestykket giver et rundt nul. 

Da mange af midlerne har en stabiliserende effekt, kan der måske hentes en gevinst på mindre spild ved udtagning. Tidligt høstet græs med et højt restsukker (tørt græs) kan være ret ustabil ved udtagning i stakken. Spildet i stakken skal ikke reduceres med ret meget for at betale for brug af ensileringsmiddel. Blot en reduktion af spild på fem procent betaler typisk for ensileringsmidlet. 

Husk, at god kvalitet af græsensilage kræver det gode håndværk, som kan toppes op med ensileringsmiddel, MEN ensileringsmiddel kan ikke erstatte det gode håndværk - blot lappe lidt på det.   

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.