Betalt indhold af MSD Animal Health

Tid til Vaccination – nye veje til forebyggelse

Vaccination kan anvendes som et effektivt og sundhedsfremmende redskab i produktionen af kød og mælk af høj kvalitet. Men hvilke langsigtede gevinster kan forebyggelse af diarré bevirke? Vi har samlet danske landmænds erfaringer med vaccination.

Hvordan ville din arbejdsdag være, hvis du ingen syge kalve har? Kalve uden diarré har dokumenteret større tilvækst, en bedre reproduktion og yder 344 kg ekstra mælk i første laktation sammenlignet med kalve, som har haft diarré i tidlig alder. Så ikke nok med at din arbejdsdag bliver sjovere, der er altså langsigtede gevinster ved at forebygge sygdomme som diarré.

Vaccination anvendes ofte først, når dyrene er blevet syge, og smittetrykket allerede er højt. I stedet bør vaccination anvendes til at bevare dyrenes sundhed dvs. et trin tidligere i processen, og på den måde er tiltaget med til at sænke smittetrykket i besætningen og bevare det på et lavt niveau. Herved undgås at smittetrykket igen stiger med udbrud af sygdom til følge.

”Tid Til Vaccination” er et program, der bygger på information og vidensdeling mellem landmænd og fagfolk. Det handler om at anvende vaccination som et effektivt og sundhedsfremmende redskab i produktionen af kød og mælk af høj kvalitet. Helt konkret fortæller danske landmænd om deres egne erfaringer med vaccination. På den måde bliver budskabet mere nærværende og er med til at motivere flere til at forebygge sygdomme med vaccination. På hjemmesiden finder du information om, hvordan vacciner virker og hvilke muligheder, der er for vaccination af kvæg i Danmark.

Vaccination betaler sig og giver samtidig bedre velfærd

De langsigtede gevinster for at forebygge sygdomme med vaccination er mange, og samtidig får du bedre velfærd i stalden.  Fordelene varierer besætning imellem, men du kan beregne fordele for netop din besætning ved hjælp af MSD Simherd programmet, der ligger frit tilgængelig på hjemmesiden.

Diagnostik er vigtig

Din dyrlæge kan hjælpe med diagnostik og vejledning, så I sammen får udformet en vaccinationsplan, der passer i din besætning.

Ønsker du at være i kontrol med besætningens sundhed, og derved få et større overskud til at tage dig af andre og vigtigere ting i din besætning, så kan vaccination være den rigtige løsning for dig.

Læs om danske landmænd der fortæller om deres egne erfaringer med vaccination på www.tidtilvaccination.dk

Faktaboks

Hvorfor skal du vaccinere dine dyr?

  1. For at holde dine dyr raske og forbedre dyrevelfærden
  2. Raske dyr giver bedre indtjening og færre omkostninger
  3. For at reducere medicin- og antibiotikaforbruget

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, vaccine, kalv, tid til vaccination

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.