Video: Passer kødkvæg i kontorsko før arbejdstid

Fritidslandbrug: Gid flere havde mod på en mindre kødkvægbesætning, siger Palle Kristoffersen. Det er ikke et stort arbejde, når det er organiseret godt, og det pynter på landskab, natur og landboernes image.

Da Palle Kristoffersen for 30 år flyttede ind på et husmandssted ved Borup, skulle alle landbrugere have dyr. I dag springer flere og flere fra, og det ærgrer ham.

»Der er rigtig mange arealer, der burde græsses for naturens skyld. For eksempel gode lavbundsjorder, hjørner og trekanter, og det giver mulighed for at producere kød på arealer, der ikke ellers ville være udnyttet«, siger Palle Kristoffersen, der arbejder som landskabsarkitekt i København og ærgrer sig over, at der er langt mellem, at man ser dyr på markerne. 

Selv har han fundet en rytme, så arbejdet ikke er for stort, og det handler meget om organisering.
»Selv om vinteren, når de skal fodres, klarer jeg det på to gange fem minutter i kontorsko, inden jeg tager toget til København«, siger han. 

I weekenden skal der desuden flyttes lidt wrap og halmballer, og en gang om året går der en dag med at tømme stalden for dybstrøelse. 

»Jeg har regnet ud, at jeg bruger, hvad der svarer til en arbejdsmåned om året på dyrene - ulønnet vel at mærke«, siger han. 

Praktisk indrettet

Det handler meget om at stille tingene praktisk an. Stalden er indrettet så foderet står på fast bund i den ene ende – så han kan gå i kontorsko. 

Køerne går løsdrift i dybstrøelse, og der er et par bokse, hvor man kan tage køer, der kælver, fra. Fra stalden kan dyrene gå ud og ind, som de vil, året rundt – bortset lige fra i kælvningstiden. 

De går i dybstrøelsesstald, men får også lov at gå ud om vinteren. 

»Jo mere sne og frost der er, des mere går de ud«, siger han. 

Kælvningerne finder sted i marts og april, og det styres ved at sætte egen tyr eller leje-tyr til i to måneder.
»Så skal han have klaret det, men det overkommer han også, når der kun er fem moderdyr«, forklarer Palle Kristoffersen. 

22 måneder senere, i februar, slagter han tyrekalvene, der så vejer 220-250 kg, og derefter bliver lågen lukket, så dyrene ikke kan gå ud. Dermed kælver de på stald, så han har godt overblik. 

»Hvis de kælver ude inden græsningssæsonen, kan kalven blive væk fra moderen, og så går de gennem hegnet, men går de inde til alle 4-5 har kælvet og kommer ud i maj, hvor de kan græsse, løber de aldrig gennem hegnet«, siger han. 
 

Læs mere i Magasinet Kødkvæg, der netop er udkommet

Emneord video

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.