10 råd til såning af majs
Såningen af majs skal udføres med stor omhyggelighed og med en korrekt indstilling af såmaskinen. Uens såning har i forsøg kostet op til 1.200 foderenheder per hektar.

Majsen er sart i begyndelsen og etableringen er alfa og omega. 

SEGES har samlet nogle gode råd til, hvordan og hvornår årets majs skal såes, her er de opstillet i 10 punkter.


1. Så majsen på det rigtige tidspunkt.

Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 grader i 10 cm dybde og vejrudsigten samtidig lover fortsat stigende temperaturer.

På mild jord i kystnære områder kan såningen normalt begynde i første halvdel af april. Inde i landet og på køligere lokaliteter bør såningen udsættes til sidste halvdel af april.

Konventionel majs bør i hele landet være sået inden udgangen af april, såfremt døgngennemsnittet for jordtemperaturen i 10 cm dybde har passeret 8 grader, og vejrudsigten lover fortsat stigende temperaturer.

For hver dag såningen udsættes efter det optimale tidspunkt, tabes der udbytte - dog mindst i begyndelsen.

Udsættes såningen af majs med eksempelvis en, to eller tre uger i forhold til det optimale, så har det i forsøgene kostet henholdsvis 200, 800 og 2.000 foderenheder per hektar.

Køligt vejr og større mængder regn lige efter såning kan skade majsen varigt.


2. Vælg den rigtige såmaskine

Præcisionssåmaskiner – et velegnet system

Med præcisionssåmaskiner kan frøene placeres i præcis dybde og med ensartet afstand i såsporet. Derudover kan der placeres startgødning i præcis og korrekt afstand fra frøene.

Maskinen egner sig til såning af majs til helsæd, kolbemajs og kernemajs.

Der kan sås med 50 eller 75 cm rækkeafstand. Majs til kolbemajs eller kernemajs skal høstes med et plukkebord og skal derfor sås med 75 cm rækkeafstand.


Radsåmaskiner – et mere usikkert system

Majs til helsæd kan også sås med en radsåmaskine med skiveskær og gødningsudstyr.

Såmaskine med skråtstillede vinger på valsen som for eksempel en Väderstad eller pneumatiske såmaskiner er egnede til det.

Der sås med højest hvert fjerde såskær, svarende til en maksimal rækkeafstand på 50 cm.

Erfaringerne med radsåmaskiner er, at det er vanskeligt at ramme det rigtige plantetal og at det ikke er muligt at placere startgødningen korrekt, og derfor er der risiko for en mindre virkning.
 

3. Så majsen i den korrekte dybde

Majs skal sås i 4 til 5 cm dybde, målt fra jordoverfladen under trykrullen til underkanten af frøet. Små frø skal sås i mindst dybde.

Er såbedet tørt eller knoldet, øges sådybden, så frøet får kontakt med fugtig jord.


4. Så med præcis samme rækkeafstand.

Kontroller, at afstanden mellem de enkelte såskær er præcis den samme, for eksempel 75 cm.

Afstandene mellem rækkerne skal være præcis den samme mellem alle rækker, så majsen kan renses.

Forskellig afstand mellem rækkerne gør det umuligt at rense tæt på majsen og efter ”5-reglerne”.


5. Så majsen korrekt

Fremkørselshastigheden må ikke være hurtigere, end at frøene placeres ensartet med den planlagte frøafstand. Uens planteafstand er tegn på for stor hastighed, eller at maskinen ikke er indstillet korrekt.

Såsporet skal være spids i bunden, så frøet kan kile sig fast og ikke trille rundt i såsporet, som det kan, når såsporet har en flad bund.

Undgå alle former for frøspild, når frøene hældes i såmaskinen og ved foragre og agerrender. Det lokker fugle til.


6. undgå såning i hjulspor

Såning i hjulsporene efter traktor eller såmaskine kan medføre mangelfuld fremspiring og dårlig vækst, især ved såning i et fugtigt eller et meget tørt såbed.

Det er en bedre løsning at erstatte de brede hjul med tvillingehjul med afstandsring, hvor de to hjul kører på hver sin side af rækken.

Afstanden mellem yderkanten af dækket og såsporet skal være mindst 10 cm.


7. Korrekt placering af startgødning

Startgødning placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet. Det vil sige, at startgødningen skal ligge i cirka 10 cm dybde.

Anvendes flydende startgødning skal man være opmærksom på, at væsketrykket er tilstrækkeligt højt til, at alle nondrypventiler lukker op.


8. Korrekt mængde startgødning

Der placeres så vidt muligt 10-15 kg fosfor per hektar ved såning. Ved mindre fosformænder placeres den mængde fosfor, som er til rådighed, og gylllen placeres under såsporet.

NP-gødningen skal indeholde mindst samme kvælstof som fosfor. NP-gødninger, med kvælstoffet på ammoniumform, virker bedst.

Normalt er svovlmangel ikke et problem i majs, men på arealer, der ikke er tilført større mængder husdyrgødning i årene forud, bør der placeres 10 til 15 kg svovl per hektar.

Startgødning med kalium har i forsøg givet et udbyttetab – er der behov for ekstra kaliumtilførsel kan det bredspredes før eller efter såning.
 

9. Etablering af vandingsspor

Majs betaler godt for vanding.

På grovsandet jord med mulighed for vanding bør der altid anlægges vandingsspor ved etablering af majsen.

Når vandingssporene anlægges fra start, vil udbyttetabet kun udgøre cirka 1 til 1,5 procent, fordi naborækkerne i høj grad vil kompensere for manglende udbytte i sporet.

Undlad såning i to til tre rækker, hvor vandingsmaskinen skal køre.


10. etablering af kørespor

Hvis der skal udbringes gylle i vækstperioden, kan kørespor etableres.

Afblændes to sårækker, er udbyttetabet 3 procent, hvis køresporene er målrettet en 24 meter slangebom, og 2 procent, hvis køresporene er målrettet 36 meter slangebom.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.