Direkte såning af majs i græsstub kræver bedre teknik
Det har ikke kostet udbytte. Men Ole Leonhardt vil ikke så majs direkte i græsstubben efter første slæt til næste år.

"Mit bedste bud er, at det har kostet en nedgang i majsudbyttet på 2.500 foderenheder pr. hektar at så majs direkte i græsstubben efter første slæt. Men man skal huske, at jeg havde høstet 3.800 foderenheder pr. hektar i græsset, inden majsen blev sået«, siger Ole Leonhardt fra Løgumkloster.

Gennem en årrække har han etableret majsen til sine 200 malkekøer pløjefrit.

I foråret besluttede han dog, at 21 ud af 60 hektar med majs skulle sås direkte i græsstubben efter, at han havde taget første slæt i et par græsmarker.

»Der er mange fordele ved at så majs direkte i græsstubben efter første slæt græs. Jeg gør det dog ikke igen til næste år, ganske enkelt fordi teknikken til etableringen ikke er tilstrækkelig god«, siger Ole Leonhardt.

Se videoen af Ole Leonhardts majshøst og hør ham fortælle om majsdyrkningen her

Spring i rækkerne

Når Ole Leonhardt ikke vil så majs direkte i græsstubben, er det først og fremmest, fordi teknikken til etableringen ikke er præcis nok.

»Vi havde en tysk maskinstation til at løsne jorden og nedfælde gylle, inden majsen skulle sås. Men efter såning var der for mange kerner, der lå ved siden af striben, der var løsnet og nedfældet gylle i«, siger Ole Leonhardt.

Resultatet blev, at mange af majskernerne ikke kom dybt nok i jorden, og at de ikke havde adgang til gyllen under fremspiringen.

Derfor var der spring i rækkerne og for få planter. Det har kostet udbytte.

Derudover var det tydeligt at se, at majsen manglede næringsstoffer i en periode efter etableringen.

»På halvdelen af arealet, hvor vi såede majs direkte i græsstubben, placerede vi startgødning. Det var en fordel, og det har øget udbyttet med 500-1.000 foderheder«, siger Ole Leonhardt.

Mange fordele

»Jeg håber, at der bliver udviklet maskineri, som kan så majs direkte i græsstubben efter første slæt. Det har nemlig en række fordele«, siger Ole Leonhardt.

Han nævner, at der både kan spares tid, diesel og kemi, hvis græsset nedvisnes effektivt ned med glyphosat, lige efter at majsen er etableret direkte i smalle striber.

Derudover vil risikoen for tab af kvælstof fra nedbrydningen af kløvergræssværen være yderst begrænset, hvis majsen sås i sidste halvdel af maj.

En anden ikke uvæsentlig fordel ved at så majs direkte i græsstub er ifølge Ole Leonhardt, at marken er meget farbar gennem hele vækstsæsonen.

Det har specielt været en fordel i høst, hvor der stort set ikke blev sat spor i marken.

Minimal jordarbejdning har flere fordele

Færre maskinomkostninger og mindre risiko for sandflugt er et par af fordelene ved at så majs direkte.

»Majskernerne skal sås i den rigtige dybde, og majsen skal have let adgang til næringsstoffer. Kan man sikre det ved direkte såning, er det en god løsning«, siger Martin Mikkelsen, landskonsulent hos Seges.

Han tilføjer, at direkte såning giver mulighed for at spare tid og maskinomkostninger, ligesom det minimerer risikoen for sandflugt. Derudover vil der normalt vil være et lavt ukrudtstryk ved direkte såning af majs i græsstubben.

Martin Mikkelsen tvivler dog på, at en enkelt sprøjtning med glyphosat er tilstrækkeligt, men at glyphosat-sprøjtningen skal suppleres med en ukrudtssprøjtning, efter at majsen er kommet op.

Der er også ulemper

»Ved direkte såning af majs i græsstubben efter første slæt, kan jorden være meget tør. Derfor kan det være nødvendigt at vande marken, inden majsen sås«, siger Martin Mikkelsen.

Han tilføjer, at det også er en ulempe, at det kan være svært at placere majskernerne tilstrækkeligt præcist efter gyllenedfælderen. Kan såningen ikke udføres korrekt, går det let ud over plantebestanden, og det koster udbytte.

Ifølge Martin Mikkelsen er der ikke lavet forsøg med direkte såning eller strip-till såning af majs i græsstubben efter første slæt. Men de seneste par års forsøg med strip-till i majs efter majs tyder på, at der er merudbytte for at løsne jorden enten ved en dybdeharvning før nedfældning eller ved en løsning af jorden i såsporet i 20-25 cm dybde i forbindelse med placering af gyllen.

Faktaboks

5 anbefalinger direkte såning af majs

  1. Såbed: Majsfrøene skal placeres i 4-5 cm dybde, så frøene kan spire. 
  2. Jordløsning: Jorden skal løsnes i 25 cm dybde i de striber, hvor majsen skal sås.
  3. Gylle: Gyllen skal nedfældes i 10-12 cm dybde - lige under majskernerne.
  4. Startgødning: Startgødning kan undlades, hvis majsen har let adgang til gylle.
  5. Ukrudt: Græs og ukrudt kan bekæmpes med glyphosat før og efter såning af majsen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.