5 gode råd til at bekæmpe græsukrudt
Græsukrudt breder sig på mange mange marker. Med fem relativt simple råd kan problemet minimeres.

God driftsledelse, forebygning og rettidig omhu spiller en stor rolle for, hvor meget græsukrudt, der findes på de enkelte marker.

Problemer med græsukrudt skal løses før græsset tager overhånd. I nedenstående er fem råd til, hvordan du holder græsukrudtet i skak.

1. Erkend problemet

En før-høst gennemgang af markerne er en oplagt mulighed for at finde ud af, om man har problemer med græsukrudt. Det gør det muligt at tilrettelægge en strategi.

Forebyggelse er den mest effektive bekæmpelse. Ved en gennemgang af marken kan Farmtracking eller andre håndholdte hjælpemidler anvendes. Det giver mulighed for at registrere pletter i marken eller områder med græsukrudt.

Fund kan plottes som et hotspot med beskrivelse af problemet. Hermed huskes, hvilket græsukrudt der findes i marken, når sprøjteplanen til foråret skal udarbejdes. Alternativt kan medbringes et markkort, hvorpå det noteres.

Findes enkeltplanter af græsukrudt, er det vigtigt at afluge dem, så spredning undgås. Særligt agerrævehale findes ofte i starten som enkeltplanter. Planterne skal destrueres som flyvehavre.

Større pletter kan eventuelt afslås nu for at minimere frøspredning med mejetærsker.

2. Undgå spredning

Har man problemer med græsukrudt, er det vigtigt, at problemet ikke spredes til de øvrige marker.

Sørg derfor for, at presser og mejetærsker rengøres grundigt efter at have kørt på en mark, hvor der er græsukrudt. Det samme gælder for de maskiner, der bruges i forbindelse med jordbearbejdning.

I høst kan spredning mindskes ved, at man sørger for at høste områder med ukrudt først eller sidst, hvorefter mejetærskeren rengøres, inden man kører til områder uden græsukrudt.

Hold græsukrudt fra døren: Betal ekstra for rengøring af presser Mark 19. juli · 11:22

En lille indsats med at lade mejetærsker stå at køre med fuld luft og omdrejninger et par minutter på den inficerede mark efter høst af marken er bedre end ikke at gøre noget.

Halmpresseren flytter også meget græsukrudt rundt, så planlæg også presning sidst på dagen i græsukrudtsbefængte marker. Det må opfordres til at presseren rengøres grundigt hver dag.

3. Sædskifte

Sædskifte med vårafgrøder er afgørende for at undgå at græsukrudt tager magten.

Overvågning og tidlig indsats skal sættes i system for at undgå kostbare nødløsninger.

4. Sen såning

Udsæt såtidspunkt til slutning af september, hvis der skal være vintersæd på marker med græsukrudtsproblemer.

5. Bekæmpelse

Ved mistanke om resistens, bør resistenstest overvejes.

Lad stub ligge uberørt fra høst og frem til ny såning for at fremme størst muligt henfald af ukrudtsfrø.

Tag en vurdering af dit sædskifte i samarbejde med din konsulent. Tag stilling til, om der skal være vårsæd i markerne eller anden vekselafgrøde.

Ved kemisk bekæmpelse bør der veksles mellem midler med forskellig virkemekanisme. Det minimerer risikoen for, at græsukrudtet udvikler resistens over for ukrudtsmidlerne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.