Brug indtjening fra ny høst klogt: Disse to ting i marken giver jackpot

Brug en god indtjening for kommende høst på kalkning og vedligehold af dræn, så jorden bliver toptrimmet til at kunne yde sit fulde potentiale, anbefaler konsulent. 

Med de pt. høje afgrødepriser og gennemsnitligt fornuftige udseende af afgrøder, er der et fint økonomisk overskud i sigte for årets høst - og en del af pengene bør investeres i kalkning og vedligehold af dræn, så jorden bliver toptrimmet til at kunne yde sit fulde potentiale. 

Sådan lyder anbefalingen fra planteavlskonsulent Henrik Fredsgaard Larsen, Agrovi.

- Mange steder er kalkning og vedligehold af dræn forsømt, især på tilforpagtet jord, og når der nu er et overskud at tage af, vil det være her, planteavlerne får mest for pengene. 

Han fremhæver, at en kalkning holder reaktionstallet i orden fire til fem år frem, og at et vedligeholdt og toptrimmet dræn kan holde de næste 25 år.

- Er de ting i orden, er fundamentet lagt for topudbytte på markniveau, siger han.. 

Han nævner et eksempel med en landmand, han er rådgiver for, der bøvlede med en misligeholdt forpagtning. Der blev straks taget fat på at kalke og spule dræn, og der blev tilført husdyrgødning for at øge jordens kulstofindhold. Første år blev der i vinterhvede høstet 70 hkg pr. hektar, men efter marken var bragt i en bedre dyrkningstilstand steg niveauet til ca. 90 hkg vinterhvede og ca. 50 hkg vinterraps.

- Vi må nok også se i øjnene, at det bliver nødvendigt med toptrimmede marker fremover, for pengene skal nok få ben at gå på, når landbruget skal stå økonomisk på mål for strammere klimapolitik og miljølovgivning, siger han

VELDRÆNET JORD HAR MANGE FORDELE

Henrik Fredsgaard Larsen anbefaler, at planteavlerne afsætter tid i løbet af sommeren til at sætte sig med luffotos fra 2018/2019 og 2020 af markerne og får udpeget de områder, hvor der er mangelfuld dræning eller kalktrangspletter.

Eventuelt kan man købe ekstern hjælp til at få klaret drænopgaven midt i alt det andet der skal håndteres hen over efteråret; det er et godt sted at placere en del af et fornuftigt høstresultat.

- Man skal huske på, at en veldrænet jord har mange fordele. Det kan betyde, at jorden i våde forår bliver tidligere tjenlig til såning, og at det bliver muligt køre rettidigt, eller tættere på det optimale tidspunkt, med gødningsspreder, gyllevogn og marksprøjte, end hvis man lader stå til.

VI behøver bare at gå tilbage til februar, der jo var meget våd, for at se hvordan nogle marker blev udstillet. Det er altså surt ikke at få udnyttet markens potentiale, fordi drænet ikke virker, siger han.

ER JORDEN KALKTRÆNGENDE?

Det andet punkt, planteavlerne bør få set på hen over sommeren er jordens reaktionstal.

Hvis der ikke er kørt kalk på jorden i en årrække, er det måske tid igen. I samme ombæring kan det overvejes at udbringe magnesium med kalken, hvis Mg-tallet ikke er tiptop.

- Helt grundlæggende skal reaktionstallet være i orden, så de forskellige næringsstoffer er tilgængelige i jordvæsken for planterne gennem vækstsæsonen, siger Henrik Fredsgaard Larsen

Han peger i øvrigt på, at prisen på kalk ikke er steget i samme grad som en række andre indsatsfaktorer til markbruget, fordi kalk basalt er en vare, der bare skal graves ud, og ikke produceres med dyre inputsfaktorer.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.