CoolFarmTool: Nu skal firmafolk konkurrere om klimavenlig hvede

Ugen på Spidsen: Ni deltagere skal konkurrere om at dyrke vinterhvede med lavest muligt CO2-aftryk. Det kommer næppe til at give hele sandheden om, hvordan planteavlere skal dyrke hvede i fremtiden, skriver ugens klummeskribent.

Landbruget er af flere udpeget til at spille en afgørende rolle i bestræbelserne på at løse klimaproblemerne.

Udtagning af lavbundsjorder bliver nævnt som en del af løsningen. Men landbruget og landbrugets følgeerhverv byder også til med løsningsforslag og ambitiøse projekter. Uanset hvilke løsninger der vælges, så er det vigtigt, at beregningerne af CO2-aftrykket ved forskellige tiltag beregnes nøjagtigt og fagligt korrekt.

Det er en kæmpe udfordring.

Det afholder dog ikke landbruget fra at blive klogere på, hvor meget forskellige tiltag belaster udledningen af CO2.

Det gælder blandt andet i Vkst hvedekamp 2020, hvor et af delmålene er at opnå det lavest mulige CO2-aftryk pr. produceret kg hvedekerner.

Hvede med lavt CO2-aftryk

Hos Vkst er man klar over, at et lavt CO2-aftryk langt fra er ensbetydende med den mest økonomisk optimale dyrkningsstrategi.

Vkst er også klar over, at alle beregningerne i det værktøj, CoolFarmTool, som beregner CO2 regnskabet i hvedekampen ikke nødvendigvis er helt præcist. Der er nemlig tale om model-beregninger. Tilmed inden for et område, hvor der endnu ikke er forsket helt til bunds.

Men forhåbentlig kan Vkst hvedekamp 2020 være med til at kaste lys på, hvad man som planteavler kan gøre for at mindske CO2-aftrykket.

Handelsgødning

En oplagt mulighed kan være at se på, hvor handelsgødningen kommer fra. Der er nemlig stor forskel på, hvor gode gødningsfabrikkerne er til at udnytte overskudsvarmen ved produktionen af gødningen.

Men der kan også vise sig at være andre områder, hvor planteavlere helt oplagt kan ændre adfærd eller disponere anderledes til gavn for Co2-aftrykket.

Bundlinje

Det bliver derfor spændende at følge hvedekampen, hvor ni kombattanter gennem vækstsæsonen kæmper om at lave den bedste bundlinje. Det sker på en mark ved Holeby på Lolland, hvor konkurrenceparcellerne vil blive vist frem ved fire markvandring i løbet af vækstsæsonen.

Forhåbentlig kan det gøre os klogere på et område, hvor det ellers er utrolig svært at forholde sig til, hvad man som almindelig borger skal gøre for at yde en indsats i forhold til at nedbringe CO2-udledningen - og hvor meget de enkelte tiltag batter i det store regnskab.

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning til omtalte emne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.