Designergylle er en gave til økologer

Skrappere udnyttelseskrav for husdyrgødning gør designergylle interessant for økologer.

Fra første august 2020 er udnyttelseskravene til husdyrgødning øget. Det gælder også for økologer.

En række forsøg har vist, at det er realistisk, at opnå de nye fastsatte udnyttelseskrav. Men det kræver, at husdyrgødningen udbringes under optimale forhold og med den rette teknik.

"For økologer betyder de nye udnyttelseskrav, at der nu bliver tilført 5-8 kg mindre kvælstof pr. hektar i svine- og kvæggylle. Derfor er det særdeles vigtigt, at man har fuld fokus på en så optimal udnyttelse af husdyrgødningen som muligt", sagde Sven Hermansen fra Seges i sit indlæg på den virtuelle Planter i Fokus.

Han tilføjede, at der faktisk er en række spændende miligheder, hvoraf designergylle blot er en.

Designergylle

Ved at blande husdyrgødning og kløvergas kan man få tre forskellige slutprodukter: En basisgylle, en fiberfraktion med et højt indhold af fosfor samt en hurtigt virkende gødning med et højt indhold af ammonium-kvælstof og svovl.

"Det giver mulighed for at bruge forskellige typer af gødning i forskellige situationer, ligesom det giver mulighed for at transportere fosfor-fraktionen over længere afstande", sagde Sven Hermansen.

Han gjorde dog opmærksom på, at fosfor-fraktionen kan reducere udbyttet, da den binder kvælstof.

Økologisk nitrifikationshæmmer

På webinaret kunne man også høre Sven Hermansen fortælle, at planten lancet-vejbred måske kan bruges som nitrifikationshæmmer. Lancet-vejbred har nemlig et naturligt indhold af de stoffer, som bruges til fremstilling af syntetiske nitrifikationshæmmere.

Lancet-vejbred klarer sig godt i kløvergræsmarker, ligesom den kan undersås i korn som en efterafgrøde.

Bruges plantematerialet med lancet-vejbred i et biogasanlæg, vil man derfor kunne opnå en højere udnyttelses grad i gyllen, da den biologiske nitrifikationshæmmer reducerer risikoen for udvaskning af kvælstof på sandjord.

Du kan se eller gense webinaret "Bedre udnyttelse af husdyrgødning i økologien", hvis du er tilmeldt Planter I Fokus, som afvikles 12. - 15. januar 2021. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.