DLF: Her er fem frøgræsarter med brug for øget udlæg

Årets tørke gik hårdt ud over frøudlæggene. Så DLF har brug for flere udlægsmarker i foråret end forventet. Det betyder dog ikke, at arealet med græs- og kløverfrø stiger.

Tørken var skyld i, at vi mistede en del af de frøudlæg, der var lagt ud i 2018, og som skulle være høstet i 2019 og 2020, især i de flerårige arter«, fortæller avlsdirektør Anders Mondrup på DLFs første avlermøder.

Derfor har DLF brug for et øget udlægsareal i foråret 2019. Men det betyder ikke, at det samlede areal med græs og kløverfrø skal stige.

»Vi har brug for et øget udlæg i foråret til høst 2020, men ikke nødvendigvis et større frøareal samlet set. Til foråret mangler vi især udlæg af rødsvingel, hybrid rajgræs, rajsvingel og ital. rajgræs - og lidt engrapgræs. Mens behovet for hundegræs og strandsvingel er mindre end normalt«.

Høst 2019 er arealmæssigt dog kommet i balance, da DLF har kompenseret for det tabte udlæg ved at lægge ekstra udlæg ud i sommers og lade 2. års marker ligge et ekstra år.

Nye tiltag

Ud over udlægs-, udbytte- og markedssituationen blev der også berettet om nye tiltag på avlermøderne.

»Vi har fået nye spændende sorter på sortslisterne rundt om i Europa. Og så har vi købt frøvirksomheden PGG Wrightson Seeds i New Zealand, så vi er stærkere repræsenteret på den sydlige halvkugle, hvor vi nu er den største spiller.

Vi har også købt distributionsselskabet La Crosse Seed i USA. Og så har vi succes med at levere græs til de helt store sportsstadions rundt om i verden«, siger Anders Mondrup.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.