DLG: Glem Kina - så er verdens hvedeforsyning rigtig stram
USDA prognosen i går var stort set neutral for korn. Mere interessant er situationen på langt sigt: Kineserne vil aldrig sælge hvede på verdensmarkedet, og så er forsyningssituation for hvede reelt den strammeste i ni år.

Af I. Rolf Pedersen, prokurist, DLG

For majs var der ikke de store overraskelser at finde i gårsdagens månedlige rapport fra USDA.

Den globale majsproduktion blev sat i vejret med 6,2 mio. tons, men da forbruget samtidig blev hævet med 7,7 mio. tons, blev slutlageret reduceret med 1,5 mio. tons til 201 mio. tons. Lageret udgør herefter 19 procent af et årsforbrug.

Majsmarkedet fik alligevel lidt støtte fra et stigende sojamarked og fra et vejr, der lige nu driller i Brasilien. Det er tørt og for varmt i det centrale, vestlige og nordøstlige Brasilien, og udsigten siger, at dette vejr fortsætter to uger endnu. Det forsinker såningen af soja, hvilket på sigt kunne resultere i en forsinket såning af safrina majs engang til januar/februar.

For hvede var rapporten lidt mere prisnegativ end markedet havde forventet.

Verdensproduktionen af hvede blev sat 6,3 mio. tons i vejret (Rusland + 1,0 mio. tons, EU + 2,2 mio. tons, Indien + 2,4 mio. tons, Australien – 1,0 mio. tons og Canada – 0,5 mio. tons), og slutlageret blev hævet 5 mio. tons. Lageret udgør herefter 36 procent af et års forbrug.

Der er med andre ord ikke meget nyt under solen på den korte bane.

Hold øje med den lange bane

Vi vender derfor for et øjeblik blikket ud på den lange bane, hvor usikkerheden om mulige trends naturligvis bliver større og større og mere og mere spekulative. Ikke desto mindre er der nogle forhold der er værd at holde øje med.

Hvis man analyserer sandsynligheden for et scenarie for mulige prisstigninger på hvede kunne blikket passende falde på Kina, Rusland og den stigende ”deglobalisering”.

På overfladen ser alt i dag roligt ud, men der er visse risici, man skal være opmærksom på og holde øje med.

Her er landet med den billigste hvede på verdensmarkedet lige nuMark 12. oktober · 15:38

De kinesiske slutlagre skulle angiveligt blive på 127,3 mio. tons svarende til lige knap halvdelen af verdens samlede slutlagre eller svarende til et helt års kinesisk forbrug. Kineserne vil aldrig sælge hvede på verdensmarkedet, så Kinas voksende hvedelagre forvrænger billedet.

Hvis vi derfor prøver at eliminere Kinas produktion, forbrug og lagre fra ligningen, så får vi et andet billede af lagersituationen. Uden Kina kommer slutlagrene til at svare til 22,6 procent af et årsforbrug, hvilket er den strammeste forsyningssituation på hvede i ni år.

Rusland har igen i år haft en rekordproduktion af hvede, hvilket vil gøre dem til verdens største eksportør i 2017/18 med en samlet eksport på 32,5 mio. tons.

Det høstår vil igen komme, hvor vi vil se vejrmæssige problemer i Rusland, som vi så det i 2010 og 2012, hvor tørke og ekstremt høje temperaturer mundede ud i en katastrofe kornproduktion. I en lignende situation i disse år vil effekten på prisdannelsen få en langt større vægtning end tidligere i takt med, at Rusland i de senere år i stigende grad har fået betydning som leverandør til verdensmarkedet.

Deglobalisering lægger forhindringer ud

Det sidste forhold vi vil pege på er den stigende ”deglobalisering” og voksende nationalisme, som vi p.t. er vidner til sker i mange lande. Dette kunne potentielt lægge forhindringer i vejen for en fri handel over landegrænserne.

Hele 25 procent af verdens samlede hvedeproduktion handles i dag over landegrænserne, hvorimod det tilsvarende tal for majs kun er 15 procent.

En trussel mod den frie handel ville derfor have stor indflydelse på hvedemarkedets evne til at fungere optimalt. Langsigtede risici for det globale kornmarkeds evne til at fungere optimalt synes med andre ord at vokse i disse år.

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.