Eva Kjer: Politisk aftale tilfører landbruget »superkræfter«
Regeringen har i nat indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative om fremtidens fødevareproduktion. Den betyder, at landbruget får en ny målrettet miljøregulering, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

»Danmarks fødevaresektor har fået tilført nye super-kræfter af et flertal i Folketinget. Med aftalen får Danmark mulighed for at producere flere fødevarer i sund balance med natur og miljø, så vi kan blive endnu stærkere som fødevare-supermagt.«

Sådan lyder det fra miljø- og fødevareminster Eva Kjer Hansen, efter at regeringen sent i aftes indgik en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative om fremtidens fødevareproduktion.

Helt ny miljøregulering.

Landbruget får med den politiske aftale en helt ny miljøregulering, der vil være fuldt udbygget i 2021 og som indledes i 2018.

Det betyder farvel til generel regulering med tvungne virkemidler som reducerede gødningsnormer, og randzoner, de vil blive afløst af målrettet regulering.

»Landmændene får frihed til selv at vælge, hvilke midler, de vil bruge for at passe på miljøet,« hedder det videre.

»Med aftalen siger vi farvel til gammeldags regler og indfører en moderne regulering, som ikke tidligere er set i Danmark. Jeg håber, at landmænd og banker nu trygt går i gang med at investere i fremtiden,« siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

 

Kollektive virkemidler

Formand for Miljø- og Fødevareudvalget René Christensen siger:

»Det er slut med, at alle landmænd skal reguleres ens. Vi vil tage nye kollektive virkemidler i brug som stenrev og minivådområder. Vi vil også udvikle dansk aqvakultur, hvor der er et stort potentiale for vækst. Vi vil derfor lancere en vækstplan for aqvakultur og finde det miljømæssige råderum for udvikling af havbrug,« siger René Christensen.

Paradigmeskift

Liberal Alliances landbrugsordfører Mette Bock siger:

»Fremadrettet er det faglighed og målinger, ikke tilfældige modeller, der er udgangspunktet for reguleringen. Vi glæder os også over, at reguleringen nu underlægges internationale forskeres evaluering, ligesom den udfordringsret, som landmændene nu får, er en stor forbedring af landmændenes retssikkerhed.«

 

Værdifulde vandløb beskyttes

De Konservatives landbrugsordfører Rasmus Jarlov siger:

»Jeg er glad for, at vi endte med at blive enige om, at ingen vandløb med miljømæssig værdi eller potentiale skal tages ud af vandplanerne. Det er i aftalen slået eksplicit fast, at vi kun efter en grundig miljøvurdering giver lov til at oprense afvandingskanaler uden miljømæssig værdi, og det var meget vigtigt at slå fast, så vi ikke forringer vandmiljøet og biodiversiteten.«

 

Optimal gødskning

Venstres landbrugs- og miljøordfører Erling Bonnesen siger:

»Først og fremmest får landmændene mulighed for at gødske optimalt. Det har reglerne indtil nu forhindret dem i. Nu ændrer vi reglerne, og det giver landmændene mulighed for at dyrke bedre afgrøder af højere værdi. Alene dette tiltag vil give en værditilvækst hos landbruget på op mod 1,8 milliard kroner.«

»Kvælstofbelastningen håndterer vi gennem en ny målrettet regulering, som indfases fra 2018.«

 

På finansloven

Initiativerne i Fødevare- og landbrugspakken finansieres indenfor den afsatte finanslovsreserve til fødevare- og landbrugsinitiativer, omprioriteringer inden for landdistriktsprogrammet og finanslovsreserven til kvælstofsindsatser.

Læs hele aftalen på mfvm.dk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.