Sponsoreret af Syngenta
Få den bedste start med vækstregulering
Foråret er stærkt på vej og dermed de første spændende udfordringer i marken. Det gælder om at få planterne i topform fra vækststart, så de kan udnytte vækstmulighederne og markpotentialet optimalt.

Planterne kan sikres en optimal start med tidlig vækstregulering, der ud over at reducere lejesæd, har flere spændende sideeffekter. Med Moddus Start er det muligt at behandle  allerede fra midt i buskningen, det vil sige fra stadie 25. Moddus Start  kan udsprøjtes i buskningsstadiet 25-29. Temperaturen skal være mindst 6 grader C, og behandlingen må gerne ske op ad formiddagen i stigende temperatur.

Midlet bevirker, at der dannes flere sideskud, så flere strå bærer aks. Desuden er der fundet op til  33 procent øget rodvækst i engelske forsøg fra ADAS.  Det sikrer en sund og stærk plante tidligt i vækstsæsonen. Afgrøden kan derved bedre optage vand og næringsstoffer og er dermed mindre udsat for tørke eller anden stress. En stærk plante fra roden og op gennem strået er også med til at forebygge lejesæd. Og samtidig opnås et større indhold af klorofyl i bladene efter blomstring. Det giver en øget fotosynteseaktivitet og dermed øget udbyttepotentiale.

Moddus Start kan anvendes i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale, havre og frøgræs.
 I vårbyg har Moddus Start efterfulgt af Cerone i Landsforsøg i 2016 givet et merudbytte på 6,6 hkg pr. ha, og et nettomerudbytte på 3,7 hkg pr. hektar.
I hvede  kan Moddus Start i buskningen med fordel udsprøjtes sammen med ukrudtsmidlet Serrate, der har effekt mod græsukrudt og bredbladet ukrudt.

Vækstregulering i splitbehandling
En tidlig behandling udføres  allerede ved stadie 25-29, midt i buskningen her i foråret. En senere behandling udføres fra stadie 31-37, i strækningsfasen.I sidste ende sikrer det en mere ensartet afgrøde og en lettere  høst af høj kvalitet.

God vækstsæson !

Klik her til en video, hvor Peer Skov fra Trinderup Gods fortæller om hans erfaring med tidlig vækstregulering.

Emneord Syngenta, vækstregulering, Moddus Start

Sponsoreret af Syngenta

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.