Høst af små afgrøder: God høst af spisekartofler - møl er gået i kålen
Høsten af jordbær, kartofler og mange andre af de "små" afgrøder er i fuld gang.

Kål er angrebet af møl og gammaugler, som trives i varmen og den lange periode uden regn. Værst ser det ud på sydøstlige Sjælland og på Sydhavsøerne.

Larverne gnaver af bladene og forurener afgrøden. Angrebet er dog ikke på samme niveau som det dårlige år i 2016, så kålhøsten vil stadig ramme et tilfredsstillende niveau i overgangen fra august til september, oplyser Gartneriraadgivningen.

God kartoffelhøst er skudt igang

Kartoflerne kunne i år lægges i jorden tidligere på grund af det tørre og varme forår. Ydermere var der gode betingelser for fremspiring og udvikling af planterne, fortæller KMC.

Spisekartoflerne bliver gravet op i store mængder, og produktionskartoflerne ser også ud til at blive tidligere klar end normalt, måske hele 14 dage før.

Tørken i maj har ikke medført de helt store vandingsomkostninger, da kartofler ikke har samme vandingsbehov som andre afgrøder. Alt i alt: God, hurtig vækst og god størrelse.

Jordbær får næsten halveret plukkesæsonen

Plukkesæsonen for jordbær ser ud til næsten at blive halveret på grund af varmen i maj, oplyser Gartneriraadgivningen.

I stedet for en plukkesæson på omkring de otte uger kan en mindre sæson på ca. fem uger forventes.

Den unormale varme i maj måned får jordbærrene til at blive modne næsten samtidig, selvom de er sået på forskellige tidspunkter. Det medfører ekstra travlhed for avlerne, fordi mange jordbær skal plukkes på én gang.

Pærer håndudtyndes

Det tegner til at blive en god pæresæson med en høj frugtkvalitet, vurderer Gartneriraadgivningen.

Fynsk jordbæravler må kassere en fjerdedel af produktionen: Bærrene smelterMark Onsdag 6. juni 2018 · 07:22

2017 var et ringe år for avlerne af pærer på grund af frost i april måned. I år er der god frugtsætning, så de fleste avlere skal ud og håndudtynde frugterne nu.

Varmen har resulteret i aktive bladlus, men deres naturlige fjender, næbtægerne, har holdt dem i skak. Tørken har været forebyggende mod svampesygdomme.

Kirsebær truet af tørken

Kirsebær og kirsebærtræer trænger efterhånden virkelig til et godt regnskyl.

Det kan gå ud over størrelsen på kirsebærrene, hvis regnen udebliver længere, ifølge Gartneriraadgivningen. Det gælder især de tidlige sorter, og endnu værre er det, hvis de er plantet i lette jorder.

Regnen må dog ikke komme i et for stort omfang - især ikke i juli, hvor høsten forventes at være i fuld gang. Sidste år blev en meget våd kirsebærhøst med revnede bær som konsekvens.

God æblehøst i vente

For æbler har tørken og varmen givet et større junifrugtfald i forhold til sidste år.

En mildere vinterfrost har medført et større frugtfald og derved en bedre frugtstørrelse. Yderligere har den store mængde solskin tilført æblerne masser af tørstof. Det høje tørstofindhold giver god smag.

Sæsonen ser på nuværende tidspunkt ud til at blive et par uger tidligere i forhold til sidste år, vurderer Gartnerraadgivningen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.