Husk nitrifikationshæmmere til majs på sandjord

Som kvægbruger kan man reducere både udvaskning af kvælstof og udledning af lattergas med nitrifikationshæmmere.

Nitrifikationshæmmere, der begrænser omdannelsen af nitrat til lattergas, når man gøder planterne, har god effekt. Det viser forsøg fra Aarhus Universitet, som professor Søren O. Petersen fortalte om på plantekongressen torsdag. 

På kvægbrug, hvor man dyrker både græs og majs, anbefaler han nitrifikationshæmmere ved gødskning af majs på sandjord. Nye danske tal bekræfter, at risikoen for udvaskning af kvælstof og udledning af lattergas fra gødningen kan reduceres på den måde. Muligvis kan risikoen for udledning af lattergas fra planterester også reduceres med en nitrifikationshæmmer, indikerer resultaterne.

Høj majsandel

Mere majs i foderet til malkekvæg kan mindske deres udledning af klimagassen metan fra koens bøvser. Det gør majsen interessant med klimaøjne. Men foderproduktionen har også et klimaaftryk i marken, og klimaaftrykket for majs ser ud til at være større end for græs. Det er her, at nitrifikationshæmmere kan forbedre den samlede balance.

Det er navnlig interessant for kvægbrugere, der har en høj majsandel. 

»Hvis andelen af majs i sædskiftet øges, bliver der mindre plads til græs. Så er der oftere græsmarker, der skal omlægges med risiko for dannelse af lattergas, og hvor der ikke er planter til at indlejre kulstof«, siger han.

I græsmarker er der et plantedække, som indlejrer kulstof i jorden. Når der ikke er en afgrøde i vækst i marken, altså for eksempel efter omlægning, stiger risikoen for, at nitrat udvaskes eller omdannes til lattergas i jorden.

»Heldigvis kan nitrifikationshæmmere altså bremse den proces, hvor nitrat bliver til lattergas«, siger han.

Hos grovvaren

Nitrifikationshæmmere, der blandes i gylle, købes hos grovvareselskaberne. På markedet findes eksempelvis Vizura (fra BASF) og N-Lock (fra Corteva). Prisen pr. hektar ligger omkring 200 kr. 

De virker ved at forsinke den mikrobielle omdannelse af ammonium til nitrat. Effekten er ikke permanent, men omdannelsen af ammonium til nitrat, der normalt foregår meget hurtigt, kan ifølge Seges forsinkes med op til 4–6 uger. 

Planter kan både optage ammonium og nitrat. Fordelen ved at holde kvælstof i jorden på ammoniumform er, at det ikke udvaskes lige så let som nitrat.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.